Opslagplaats

Asbest is een gevaarlijke stof. Asbesthoudend materiaal kan altijd schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Het verwijderingsproces van asbest moet daarom volgens een paar strenge regels voldoen. Eerst moet er een inventarisatie plaatsvinden, van waar het asbest zich precies bevindt. Dit wordt gedaan door een gespecialiseerd asbestbedrijf, dat over hulpmiddelen beschikt die nodig zijn bij dit proces. Vervolgens zal het asbest door een specialist moeten worden verwijderd.

Bij het verwijderen van asbesthoudend materiaal, ontstaat asbesthoudend afval. Dit afval kan heel gevaarlijk zijn, omdat het materiaal beschadigd is. Hierdoor kunnen er gemakkelijk asbestvezels in de lucht terechtkomen. Asbesthoudend afval wordt verwerkt op speciale opslagplaatsen. Deze opslagplaats bevindt zich vaak in de milieustraat van jouw gemeente. Bij het opslaan van asbesthoudend materiaal zijn de volgende regels van kracht:

  • Asbesthoudende producten moeten worden gescheiden van niet-asbesthoudende producten.
  • Asbesthoudend materiaal moet verpakt zijn in verpakkingsmateriaal dat geen lucht doorlaat. Dit materiaal moet daarnaast van zo’n dikte en sterkte zijn dat het niet kan scheuren.
  • Asbesthoudend materiaal dat niet verpakt kan worden, moet in een container opgeslagen worden. In deze container moet een luchtdichte zak aanwezig zijn, zodat er geen asbestvezels in de lucht terecht kunnen komen.
  • Verpakkingsmateriaal van asbesthoudende producten moet altijd worden afgesloten. Daarnaast moet asbest in een afgesloten opslagplaats worden opgeslagen.

Ook moeten asbest opslagplaatsen voor de volgende dingen zorgen:

  • De verontreiniging van de omgeving moet zoveel mogelijk beperkt worden.
  • Er moet voorkomen worden dat er stof verspreid wordt.
  • Er moet voorkomen worden dat er producten in het oppervlaktewater terechtkomen.
  • Er moet voorkomen worden dat er producten in riolen, en andere leidingstelsels terechtkomen.

Asbestsanering? Eerst offertes opvragen

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken zodat je niet de hoofdprijs betaalt. Dat kan met onze offerte service. Gratis en vrijblijvend.

Vind de beste vakman

Vergelijk offertes van asbestbedrijven