Subsidie asbest

Dat asbest gevaarlijk is, is inmiddels al een tijdje algemeen bekend. Toch hoeft asbest niet per se gevaarlijk te zijn. Zolang asbest vastzit in een materiaal is het eigenlijk niet gevaarlijk. Dit kan echter veranderen als asbestvezels vrijkomen en in de lucht belanden. In dit geval kan asbest enorm gevaarlijk zijn.

Mensen die asbest inademen hebben een verhoogde kans op het krijgen van dodelijke ziektes, waardoor hun gezondheid een groot risico loopt. Dit is dan ook precies de reden waarom de overheid wil voorkomen dat asbestvezels worden ingeademd door mensen. Daarom moeten gespecialiseerde bedrijven de asbest verwijderen, als bekend is dat asbest een risico vormt. In sommige gevallen kun je een subsidie van de overheid krijgen voor het weg laten halen van asbest. Je kunt deze subsidie echter alleen als bedrijf krijgen. Als particulier is dit helaas niet mogelijk.

Stel, je bent ondernemer en je wilt investeren om jouw bedrijf milieuvriendelijker te maken. Je kunt er in dit geval op twee manieren voor zorgen dat jouw investering voordeliger wordt. Dit kun je in de eerste plaats doen met behulp van de Milieu Investeringsaftrek, afgekort MIA. Ook kun je geld besparen door gebruik te maken van de Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen (VAMIL). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil aan de hand van deze twee regelingen het doen van milieubewuste investeringen door bedrijven stimuleren.

MIA en VAMIL

Als je jouw bedrijf asbestvrij wilt maken kun je dus geld besparen door de MIA en de VAMIL. Door MIA te gebruiken kun je een korting krijgen die op kan lopen tot 36%. Dit percentage zal van het bedrag dat je geïnvesteerd hebt afgetrokken worden. Kortom: een aanzienlijk deel van de investeringskosten zal in dit geval door de overheid bekostigd worden. Dit is voor veel ondernemers aantrekkelijk.

Naast de MIA kun je ook gebruik maken van de VAMIL. Als je hiervoor kiest, heb je de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer jij de kosten betaalt. Het gaat in dit geval om 75% van het totale investeringsbedrag. Bijvoorbeeld: je laat een loods asbestvrij maken voor 1000 euro. Als je in dit geval gebruik wilt maken van de VAMIL, kun je zelf weten wanneer jij 750 van de 1000 euro betaalt. De VAMIL zorgt er dus voor dat je jouw investeringskosten kunt verspreiden over een langere periode.

Al met al zijn er dus twee regelingen van kracht waardoor het asbestvrij maken van een gebouw voordeliger wordt. Het is aan jou welke van de twee je kiest.

Zijn er subsidies voor particulieren?

Helaas is er op dit moment voor particulieren geen subsidie voor asbest. Zowel de lokale overheden, de gemeenten en provincies, en de landelijke overheid vinden dat de lasten voor het verwijderen van asbest bij de particulieren zelf moet liggen.

In 1994 is het gebruik van asbest verboden geworden en in 2024 is de planning dat al het asbest verwijderd moet zijn. Men is van mening dat particulieren tijd genoeg hebben gehad om voor de sanering van asbest te sparen of andere maatregelen te treffen.

Subsidie voor landbouwbedrijven

Voor landbouwbedrijven die op dit moment asbesthoudende materialen bezitten in de vorm van asbesthoudende dakplaten, is er wel een subsidie mogelijk. Er is op dit moment een project gaande met de naam ‘Asbest Eraf, Zonnepanelen Erop’ waarbij wordt gestimuleerd om asbest van de daken van boeren bedrijven te verwijderen en hier in de plaats zonnepanelen voor neer te leggen.

Deze subsidie zou medio 2015 al stoppen maar de subsidiemogelijkheid is met een jaar verlengd. Aangezien het om een provinciale subsidie gaat en sommige provincies de subsidiepot al leeg hebben, is het mogelijk dat eind 2015 geen mogelijkheid meer is voor subsidie voor dit project. De verwachting is echter dat de subsidie per 1 januari 2016 dan weer mogelijk wordt.

Asbest verwijderen? Wat kost dat met subsidie?

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken. Dat kan met onze offerte service. Gratis en vrijblijvend.

Bekijk ook deze subsidie asbest pagina's:

Externe bron:
- Asbest subsidies 2018

Bespaar tot wel 20%!

Vergelijk asbestbedrijven in je regio