Asbestinventarisatie

Wat is een asbestinventarisatie?
Om zeker te weten of een woning of bedrijfspand al dan niet asbest bevat, is het mogelijk om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren en opstellen. Op die manier wordt het pand gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest en zul je dus ook een antwoord kunnen krijgen of de vraag of de woning wel of geen asbest bevat. Als je asbest wil laten verwijderen dan is een dergelijke inventarisatie verplicht. Dit om te voorkomen dat de regels omzeild worden (bijvoorbeeld dat je maximaal 35 vierkante meter hechtgebonden asbest zelf mag verwijderen) en om er op toe te zien dat het asbest op een veilige en deskundige wijze wordt verwijderd.

Welke soorten asbestinventarisatie zijn er?

In tegenstelling tot wat je misschien niet had verwacht, zijn er vier soorten asbestinventarisatie mogelijk. Vaak heb je de vrijheid om zelf te kiezen welke inventarisatie er wordt uitgevoerd en dan doe je er dus ook verstandig aan om met het betreffende bureau te overleggen welke inventarisatie verstandig wordt geacht.

Kort gezegd is type A geschikt voor een inventarisatie waarmee duidelijk moet worden of er ├╝berhaupt enige vorm van asbest aanwezig is. Met deze inventarisatie wordt het pand bekeken en worden alleen de direct waarneembare zaken in ogenschouw genomen. Als men denkt dat er asbest aanwezig is, kan een type G inventarisatie verstandig zijn. Hierbij wordt eveneens gekeken of er gebruikersvoorwerpen zijn of andere objecten die asbest bevatten en waarmee gebruikers van het pand in aanraking kunnen komen. Tenslotte is er nog een type O inventarisatie mogelijk. Dit is een type A inventarisatie maar dan vluchtig. Hiermee kan men een snelle indicatie krijgen over of er wellicht asbest aanwezig is. Dit is echter zeker geen vergaand onderzoek en daardoor is de betrouwbaarheid twijfelachtig.

Asbestinventarisatie

Om te weten waar precies allemaal asbest in zit en welke materialen dus tegen 2024 allemaal verwijderd moeten worden, is het mogelijk om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Bij een dergelijke inventarisatie wordt onderzocht waar allemaal asbest in voorkomt en in welke hoeveelheden dit het geval is. Mocht je er dus aan twijfelen of een bepaald object asbest bevat of dat je woning helemaal asbestvrij is (bijvoorbeeld omdat je de woning net hebt gekocht maar reden hebt om hieraan te twijfelen), kun je een dergelijke inventarisatie laten uitvoeren. Bovendien is een dergelijke inventarisatie verplicht als je asbest wil laten verwijderen.

Typen asbestinventarisatie

Er zijn diverse typen asbestinventarisatie mogelijk. Er zijn type A, type B, type G en type O asbestinventarisaties aan te vragen. Een type A inventarisatie behelst alle materialen die direct waarneembaar zijn. Hierbij wordt vooral gekeken naar bijvoorbeeld dakbedekking (de bekende asbesthoudende golfplaten). Er wordt niets voor gesloopt en er wordt geen schade aan het pand berokkend.

Wanneer er tijdens een type A inventarisatie naar boven komt dat er asbest aanwezig is, kan dit voorzichtig gesloopt worden. Tijdens de sloop wordt verder onderzocht of er niet meer asbest wordt gevonden, bijvoorbeeld als isolatiemateriaal.

Ook is er een type G inventarisatie. Hierbij wordt gekeken of er geen gebruiksvoorwerpen zijn die asbest bevatten. Dit onderzoek is dus vooral gericht op de gebruikers van een gebouw en of zij niet in aanraking kunnen komen met asbest. Daarnaast is er nog een type O inventarisatie. Dit is de goedkoopst mogelijke inventarisatie en hierbij wordt alleen vluchtig gekeken of er geen asbest direct zichtbaar is. Het is dus eigenlijk een type A inventarisatie maar dan van beperkte omvang.

Asbestsanering? Vraag offertes op

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken. Dat kan met onze offerte service. Gratis en vrijblijvend.

Bekijk ook de volgende pagina's:

Bespaar tot wel 20%!

Vergelijk asbestbedrijven in je regio