NEN is een afkorting voor Nederlandse Norm. Het NEN is een organisatie die de ontwikkeling van normen stimuleert, en begeleidt. Normen zijn in dit geval nauwkeurig beschreven specificaties en eisen, waarmee de prestaties van een product, of van een proces vastgesteld kunnen worden. Een voorbeeld van zo’n proces kan het verwijderen van asbest zijn, zoals NEN 5057.

In Nederland moet asbestonderzoek altijd uitgevoerd worden aan de hand van bepaalde meetmethoden. Deze methoden zijn vastgelegd in NEN-normen. Deze normen zijn de afgelopen jaren veel veranderd, omdat er rondom asbestonderzoek eveneens veel veranderd is. Er kwamen bijvoorbeeld betere en veiligere hulpmiddelen beschikbaar om asbest te verwijderen.

NEN-normen zijn er voor elke soort asbestonderzoek die er is. Zo zijn er normen voor het inventariseren naar asbest, monstername, en verwijdering van asbest. Bij verwijdering van asbest zijn er weer verschillende normen van kracht. Er zijn normen voor zowel asbest in de bodem, asbest in de lucht, of asbest in een materiaal, of product. De NEN-normen zorgen ervoor dat er op een zorgvuldige manier wordt omgegaan met asbest. Het zijn duidelijke richtlijnen voor wat er precies in welke situatie moet gebeuren.

NEN 2991

NEN 2991 bevat de richtlijnen over hoe een asbestinventarisatie in zijn werk moet gaan. Het doel van deze richtlijnen is om vast te stellen op welke manieren die inventarisatie veilig en deskundig kan geschieden. Een NEN 2991-onderzoek wordt vrijwel alleen uitgevoerd als het desbetreffende pand nog in gebruik is en nog toegankelijk is. Een onderzoek conform de NEN 2991 richtlijnen zal vaak worden uitgevoerd naast een andere asbestinventarisatie om zo een gefundeerd oordeel te kunnen vellen over of er asbest aanwezig is en zo ja, in welke mate dit het geval is.

Vaak is de aanleiding van een dergelijk NEN 2991 onderzoek dat er om wat voor reden dan ook het vermoeden bestaat dat er sprake is van de aanwezigheid van asbest. Dit kan het geval zijn na bijvoorbeeld brand of na een ongeval waarbij asbestmateriaal beschadigd zou kunnen zijn. Met een dergelijk onderzoek wordt gemeten hoeveel asbestvezels er in de lucht aanwezig zijn en hoe groot de kans is dat eventueel neergedaald asbest stof weer in de lucht terecht komt. Als deze twee factoren bekend zijn, kan worden nagegaan of deze waarden zich onder of boven de wettelijk vastgestelde drempels bevinden. Als de metingen hierboven liggen, kan over worden gegaan tot het verwijderen van asbest om zo een veilige omgeving te creëren.

NEN 2991 verplicht?

Op dit moment is een NEN 2991 onderzoek niet verplicht, iets dat wellicht raar kan overkomen. Zeker aangezien een dergelijk onderzoek vaak wordt uitgevoerd na calamiteiten, kan het raadzaam zijn om zo’n onderzoek na dergelijke calamiteiten verplicht te stellen. Wel gaan er stemmen op om het NEN 2991 onderzoek in de toekomst te verplichten. Wordt vervolgd dus.

Asbest saneren? Vraag offertes op

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om eerst de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken.

Gratis en vrijblijvend vergelijken

Bekijk ook de volgende artikelen over certificering:

Externe bronnen:
NEN
NEN 5057