Asbest is in oude gebouwen veel in het bouwmateriaal verwerkt. Zo ook in fabrieken. Door de aanwezigheid van asbest zijn duizenden mensen die in deze fabrieken werkten, ernstig ziek geworden. Door de aanwezigheid van asbest zijn er fabrieken die gesloopt moesten worden. Dit besluit werd of door de eigenaar, of door de overheid genomen. In fabrieken is asbest vroeger op meerdere dingen toegepast. Ook op machines, en leidingstelsels bijvoorbeeld.

De opdrachtgever van de sloop van een asbesthoudende fabriek moet eerst in het bezit zijn van een sloopvergunning. Deze wordt in de meeste gevallen afgegeven door de gemeente. Voorafgaand aan de aanvraag van de sloopvergunning, zal er een asbestinventarisatie gedaan moeten worden. Mocht uit de eerste inventarisatie blijken dat er mogelijk asbest aanwezig is dat niet met het blote oog te herkennen is, dan moet er een tweede inventarisatie volgen. Met behulp van de inventarisatierapporten wordt er door de gemeente en de opdrachtgever een plan gemaakt om de sloopwerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier te laten plaatsvinden.

Omdat het bij sloopwerk van een fabriek vaak om een grote oppervlakte asbest gaat, zal het asbest bijna altijd door een gecertificeerd bedrijf gedaan moeten worden. Het bedrijf in kwestie moet aan eisen voldoen die in de SC-530 staan. Hierdoor verlopen de sloopwerkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier.

Asbest saneren? Vraag offertes op

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om eerst de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken.

Gratis en vrijblijvend vergelijken