Als verhuurder is het handig als je weet op welke manier er asbest in jouw verhuurde woning te vinden is. Mocht je hier geen zekerheid over hebben, dan is het wellicht verstandig om een inspectierapport op te laten stellen en middels een degelijk onderzoek – uiteraard uitgevoerd door een deskundig gecertificeerd asbestbedrijf – uit te laten zoeken waar en in welke mate er asbest in de woning aanwezig is.

Vervolgens is het verstandig om de huurder in te lichten over de aanwezigheid van asbest in de door hem of haar gehuurde woning. Ook dien je de huurder er attent op te maken wat deze mag doen en juist moet laten betreffende het asbest. Zo dient er niet in asbest geboord of gezaagd te worden teneinde de verspreiding van asbestvezels zoveel als mogelijk tegen te gaan.

Verantwoordelijk

Je bent verantwoordelijk voor de woning die je verhuurt. Je dient er dan ook voor te zorgen dat asbesthoudend materiaal dat risico’s voor de gezondheid veroorzaakt of kan veroorzaken, wordt verwijderd. Ook draag je uiteindelijk de kosten voor het verwijderen van asbest op het moment dat dit verplicht wordt gesteld (naar verwachting in 2024, blijkens de Asbestplanning 2024).

Ontbinding van de overeenkomst

Een kantonrechter in Haarlem oordeelde dat de aanwezigheid van asbest aangewezen kan worden als gebrek. De huurder heeft daardoor het recht de huurovereenkomst te ontbinden. Dit brengt niet heel veel gevolgen met zich mee (behalve dan dat je een andere huurder zal moeten zoeken), maar geeft wel aan dat het inlichten van de huurder zeker van belang is. Bovendien is het veel veiliger als de huurder weet heeft van de aanwezigheid van asbest en dus niet per ongeluk in het asbest boort. Je kunt bij nalaten van dat inlichten immers nalatig worden geacht en kunt aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Asbest saneren? Vraag offertes op

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om eerst de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken.

Gratis en vrijblijvend vergelijken