DAV is een afkorting voor Deskundig Asbest Verwijderaar. Het gaat hier om een cursus, waarin je kunt leren hoe je asbest moet verwijderen. De DAV cursus duurt twee dagen. Op de eerste dag zul je vooral theoretische kennis opdoen over asbest en de geldende wetten en regels erover. Om de DAV-cursus succesvol af te ronden moet er een theorie-examen worden afgelegd.

Dag 2

Op de tweede dag zal er worden geoefend met technieken om asbest te saneren. Hier zal een geschikte locatie voor gekozen worden. De cursisten worden dus op een zo goed mogelijke manier voorbereid op het praktijkexamen. De onderwerpen die altijd terugkomen bij een DAV cursus zijn:

  • Veiligheidsbewustzijn
  • Wetten en regels die van kracht zijn
  • Arbeidshygiëne
  • Gebruik van beschermingsmiddelen

Het examen

Na de tweedaagse cursus moet de deelnemer een theorie- en een praktijkexamen afleggen. Het kan voorkomen dat hij niet direct voor beide onderdelen slaagt. Echter, alleen het onderdeel dat met een onvoldoende is afgelegd hoeft opnieuw gedaan te worden. De deelnemer in kwestie kan dan alsnog zijn certificaat halen. Als een deelnemer geslaagd is, ontvangt hij binnen drie dagen een certificaat namens Ascert. Dit is de Stichting Certificatie Asbest. Eenmaal in het bezit van dit certificaat mag de persoon in kwestie zelf asbest verwijderen. Wel moet hij of zij voordat er begonnen wordt nog een medische keuring ondergaan.

Bekijk ook de volgende artikelen over de certificering: