De Stichting Certificatie Asbest (kortweg Ascert) is een stichting die bedrijven certificeert die asbest willen verwijderen of hiertoe inventarisaties willen doen. Het is voor elk commercieel bedrijf wettelijk verplicht om een dergelijk certificaat te halen. De eisen van het certificaat worden door de Stichting Certificatie Asbest zelf opgesteld en deze kunnen ook worden gebruikt om personen te certificeren en de werknemers van dergelijke asbestbedrijven te voorzien van een certificaat. Hierdoor weet je zeker dat jouw werknemers over voldoende vakkennis beschikken om asbest op een correcte en veilige wijze te inventariseren en te verwijderen.

Hoe controleer ik of een onderneming een certificaat bezit?

Op de website van de stichting kan gekeken worden of een bepaalde onderneming over het certificaat beschikt. Er zijn diverse verschillende certificaten in omloop maar de verschillen hiertussen zijn klein.

Behalve een goedgekeurde onderneming, is het ook belangrijk dat de persoon die feitelijk het asbest inventariseert of verwijdert, is gecertificeerd. Dit is het geval als deze een Deskundig Inventariseerder Asbest is (of kortweg een DIA).

Waar helpt de stichting nog meer mee?

Het gaat om een stichting. En een stichting mag in principe winst maken, maar deze winst moet uitgekeerd worden aan ideële of maatschappelijke doelen. Men heeft besloten om met de winst die via de certificering wordt gemaakt, een informatiepunt op te richten. Als je dus vragen of problemen hebt die asbest gerelateerd zijn, dan kun je bij de stichting terecht voor meer informatie, bijvoorbeeld voor brochures of informatiepakketten.

Stichting Ascert

Ascert is een afkorting voor Stichting Certificatie Asbest. Binnen deze stichting zijn alle denkbare deelnemers in het asbest werkveld vertegenwoordigd. Het gaat in dit geval om werknemers, werkgevers, opdrachtgevers, overheid, en alle andere mensen die binnen hun werkomgeving met asbest te maken krijgen. Stichting Ascert is opgericht om het werken met, het verwijderen van, en het omgaan met asbest zo veilig mogelijk te laten verlopen.

1. SC-530 certificaat

Asbestverwijderingsbedrijven moeten gecertificeerd zijn. Ze moeten beschikken over hulpmiddelen en kennis, die door Stichting Ascert als nodig worden omschreven om de veiligheid van mensen te waarborgen. Mensen die werken als werk asbest verwijderen of saneren, moeten in het bezit zijn van een SC-530 certificaat. Om dit certificaat te behalen moeten werknemers om de drie jaar een cursus volgen. Hierin worden ze opgeleid tot DAV (Deskundig Asbest Verwijderaar). Het SC-530 certificaat wordt door Stichting Ascert afgegeven.

2. SC-540 certificaat

Ook mensen die asbestinventarisaties uitvoeren moeten gecertificeerd zijn. Ook zij moeten via Stichting Ascert een cursus volgen, waarin ze worden opgeleid tot DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest). Het certificaat dat aan deze cursisten door Stichting Ascert wordt afgegeven, heet het SC-540 certificaat.

Tenslotte ziet Stichting Ascert er op toe dat asbestinventarisaties, en asbestverwijderingsprocessen op een goede, en veilig manier verlopen. Dit doet de stichting door mensen op te leiden tot DTA (Deskundig Toezichthouder Asbest). Ook dit wordt gedaan aan de hand van een cursus. Elk certificaat dat na een cursus door Stichting Ascert wordt afgegeven, is drie jaar geldig. Dit komt omdat de Nederlandse wet- en regelgeving omtrent asbestzaken de laatste jaren veel veranderd. Ook komen er steeds nieuwere, en meer efficiënte technieken en hulpmiddelen bij.

Asbest saneren? Vraag offertes op

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om eerst de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken.

Gratis en vrijblijvend vergelijken

Bekijk ook de volgende artikelen:

Externe bronnen:
Ascert