Asbestinspectie

Een asbestinspectie wordt in de wereld van asbest vaak een asbestinventarisatie genoemd. Een dergelijke inventarisatie kan worden uitgevoerd als het vermoeden bestaat dat er op dit moment asbest aanwezig is in een bepaald pand. Een asbestinventarisatie kan hierover dan aanvullende duidelijkheid verschaffen en onder andere middels een risicobeoordeling aangeven wat de kans op problemen kan zijn.

Asbestinventarisatie

Meestal vindt een asbestinspectie in verschillende fasen plaats. Dit is voornamelijk het geval als een pand nog in gebruik is. Wanneer de inventarisatie in het hele pand tegelijk zou worden uitgevoerd, moet het pand geheel ontruimd worden en kan een onderneming dagen of soms zelfs weken achtereen stil liggen. Het moge duidelijk zijn dat dat voor niemand een wenselijke situatie is.

Er zijn verschillende typen asbestinspecties: type A, type B, type G en type 0. Al deze inspecties wijzen op een andere grondigheid van het onderzoek. Zo is een type 0 inventarisatie bijvoorbeeld heel oppervlakkig en een type G inventarisatie heel diepgaand.

Asbestinspectie verplicht?

Je bent verplicht om een asbestinspectie uit te voeren op het moment dat je asbest wil laten verwijderen. Met een dergelijke inspectie wordt dan bekeken welke vormen van asbest er precies aanwezig zijn, wat het risico op verspreiding van asbestvezels is en hoe het beste gewerkt kan worden. Op die manier heb je dus ook direct zekerheid over of en in welke mate er asbest aanwezig is.

Wanneer je niet van plan bent om binnenkort asbestwerkzaamheden te (laten) verrichten dan is een dergelijke inventarisatie niet verplicht. Uiteraard kun je er dan wel voor kiezen om het gewoon voor jezelf uit te laten voeren zodat je zekerheid hebt over in welke mate er asbest in en rondom een pand aanwezig is.

Inspectie

Vanaf 1993 mag er in Nederland geen asbest meer verwerkt worden. Tot dit jaar is asbest echter in veel producten toegepast. Asbest is heel gevaarlijk voor de menselijke gezondheid. Daarom moet er heel zorgvuldig worden omgegaan met asbesthoudend materiaal. Als er asbest aanwezig is in een gebouw, moet er een asbestinventarisatie gedaan worden. Vroeger kwam het nogal eens voor dat deze niet zorgvuldig werd uitgevoerd. Dit heeft onder andere te maken gehad met het feit dat er toen minder geavanceerde technische hulpmiddelen beschikbaar waren.

Omdat de laatste jaren is gebleken dat asbest heel gevaarlijk is, zijn de regels omtrent asbest aangescherpt. Zo wordt er tegenwoordig gecontroleerd of asbest wel op een correcte manier is verwijderd. Dit wordt zowel door de gemeente als door de Ilent gedaan. De Ilent (Inspectie Leefomgeving en Transport) ziet erop toe dat het proces van asbestsanering van objecten, zoals schepen en industriƫle installaties, volgens de regels van de wet verloopt. Het gaat in dit geval om de regels van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Als het nodig is, kan de Ilent handhavend optreden.

Het verwijderen van asbest als het gaat om bouwwerken (zoals huizen, scholen, en bruggen), ligt de verantwoordelijkheid van inspectie bij de gemeente. Het proces van asbestsanering zal in overleg en in samenwerking met de gemeente moeten plaatsvinden.

Asbestsanering? Eerst offertes opvragen

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken zodat je niet de hoofdprijs betaalt. Dat kan met onze offerte service. Gratis en vrijblijvend.

Bekijk ook de volgende pagina's:

Bekijk ook:

Vind de beste vakman

Vergelijk offertes van asbestbedrijven