Asbest is erg gevaarlijk voor de volksgezondheid. Om te bevorderen dat werkzaamheden omtrent asbest veilig en op een juiste wijze worden uitgevoerd, voert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (kortweg SZW) regelmatig inspecties uit op bouwplaatsen waar asbest aanwezig is. Hierbij wordt gecontroleerd of het bedrijf zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving omtrent het verwijderen van asbest. De inspectie is een orgaan van de Rijksoverheid en zijn dit de gegevens:

Telefoon inspectie SZW (ook bij spoedgevallen!)
0800 – 5151
+31 70 – 333 56 78 (vanuit het buitenland)

Internet
www.inspectieszw.nl

Postadres
Inspectie SZW
Postbus 820
3500 AV Utrecht

Bezoekadres
Het hoofdkantoor van de Inspectie SZW bevindt zich in gebouw De Resident aan het Parnassusplein in Den Haag, vlakbij station Den Haag Centraal.

Geschiedenis Inspectie SZW

Op 1 januari 2012 is de Inspectie SZW van start gegaan. De Inspectie SZW is een samenvoeging van de organisaties en activiteiten van de voormalige Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Wat doet de Inspectie SZW?

Bekijk het volgende filmpje over Inspectie SZW:

Wat als asbest werkzaamheden niet goed worden uitgevoerd?

Als tijdens de inspectie van SZW blijkt dat de werkzaamheden op een ondeugdelijke wijze worden uitgevoerd, kan hierop een aantal acties worden ondernomen. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval kan er besloten worden tot stilleggen van de werkzaamheden tot duidelijk is en daarvoor ook de zekerheid is gesteld dat de werkzaamheden vanaf dat moment weer wel op een veilige wijze kunnen worden uitgevoerd. Een andere mogelijkheid is het opleggen van een bestuurlijke boete. De hoogte van deze boete kan enorm variëren, afhankelijk van het soort overtreding en eventuele aanwezigheid van recidive bij het bouwbedrijf (zijn er al eerder misstanden bij het desbetreffende bedrijf vastgesteld?).

Asbestovertredingen

Ook worden de overtredingen van de regels omtrent het verwijderen van asbest gemeld in een daartoe ingericht register dat te vinden is op asbestovertredingen.inspectieszw.nl. Hier kun je alle overtredingen van de afgelopen periode in terugvinden. Op deze manier hoopt de overheid nog een extra drempel op te werpen voor de ondernemingen om zich toch echt vooral aan de regels te houden en te zorgen dat gevaar voor de volksgezondheid niet kan ontstaan.

Meerdere overtredingen

Aangezien sommige ondernemingen meerdere malen in die lijst voorkomen, is het niet duidelijk of dat ook echt zo goed werkt. In ieder geval zal een asbestbedrijf na het herhaaldelijk opgelegd krijgen van een boete of na het stilleggen van de werkzaamheden (iets wat ook een forse kostenpost met zich mee kan brengen in verband met vertraging in de planning) er wel een paar keer over denken alvorens hij opnieuw in overtreding gaat. Zie ook asbestovertredingen.

Asbest saneren? Vraag offertes op

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om eerst de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken.

Gratis en vrijblijvend vergelijken

Bekijk ook deze asbest pagina’s:

Externe bronnen:
Inspectie SZW