Op dit moment is er geen asbestregister. De FNV wil echter wel een dergelijk register gaan invoeren.

Wat is een asbestregister?

In een asbestregister wordt bijgehouden wie er waar en wanneer met asbest heeft gewerkt. Op die manier kan veel beter worden ingeschat hoe hoog de werkelijke schade is en wie voor eventuele asbestziekten aansprakelijk kan worden gesteld. Wereldwijd sterven er jaarlijks zo’n 100.000 mensen aan asbestgerelateerde ziekten, wat toch wel het belang van een dergelijk register aangeeft.

Het belang van een asbestregister

In Nederland gaat het om 900 overlijdens per jaar. Door in een register het e.e.a. bij te houden kan het voor slachtoffers eenvoudiger worden om aan te tonen door wie de schade is ontstaan. Nu is het vaak een complex uitzoekwerk om de werkgever aansprakelijk te kunnen stellen. Er moet dan immers ook duidelijkheid zijn of er niet nog andere werkgevers waren. Aangezien de meeste asbestziekten zich pas na 40 jaar tonen, kan dat een onmogelijke opgave zijn. Het gevolg is dan vaak dure maar vooral lange juridische procedures, waardoor de toch al zieke werknemer er vaak alleen maar meer de dupe van wordt.

Bestaat al in Australië en Engeland

In Nederland moet op dit moment nog meer dan 1 miljoen ton aan asbest worden verwijderd, zo luiden schattingen. Het is dus belangrijk dergelijke werkzaamheden bij te houden in een asbestregister. In enkele andere landen, het FNV noemt Australië en Engeland als voorbeeld, wordt dit al gedaan en is er al zo een register.

Asbest saneren? Vraag offertes op

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om eerst de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken.

Gratis en vrijblijvend vergelijken

Bekijk ook deze pagina’s: