Provinciale subsidies

Op provinciaal schaalniveau is er ook een asbestsubsidie van kracht. Deze subsidieregeling wordt ook wel ‘Asbest Eraf, Zonnepanelen Erop’ genoemd. Deze regeling heeft eigenlijk twee doelen. Ten eerste het verminderen van de aanwezigheid van asbest in Nederlandse gebouwen. Daarnaast worden er na het verwijderen van de asbest zonnepanelen geplaatst. Deze zonnepanelen zorgen voor duurzame energie. Dat is dan ook de tweede reden dat de Rijksoverheid deze subsidieregeling heeft ingesteld. Deze regeling is nu niet meer van kracht, maar verwacht wordt dat deze vanaf 1 januari 2016 weer opengesteld gaat worden.

Daar de kosten voor het verwijderen van asbest erg hoog kunnen zijn, zeker als je dit niet zelf mag verwijderen maar hiervoor een gekwalificeerd asbestbedrijf moet inschakelen. Het zou daarom uiteraard mooi meegenomen zijn als de overheid hier een subsidie op heeft gesteld. In dit artikel zullen we bekijken of er een provinciale subsidie bestaat voor het verwijderen van asbest. Indien ja: wat zijn hiervoor de voorwaarden? Indien nee: is er misschien zicht op een komende subsidie vanuit de provincies?

Wanneer kom ik in aanmerking voor deze subsidie?

Je kunt deze subsidie aanvragen als je kunt aantonen dat je een agrarisch ondernemer bent. Ook kom je in aanmerking voor de subsidie als je een pand hebt wat in vroegere tijden voor agrarische doeleinden gebruikt is. Wat je echter wel goed moet bedenken, is dat het niet alleen gaat om het verwijderen van asbest. Na het verwijderen van asbest moet je namelijk ook zonnepanelen laten plaatsen op het dak om voor deze subsidie in aanmerking te komen. Daarnaast zijn er nog een paar voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie. Dit zijn:

  • De oppervlakte van het asbestdak dat schoongemaakt wordt moet minstens 250 vierkante meter zijn.
  • De capaciteit van de zonnepanelen moet minimaal 5 KiloWattpiek zijn.
  • Het subsidiebedrag per vierkante meter is 4,50 euro.
  • Het maximale subsidiebedrag is 15.000 euro.

Kortom, ben je een agrariër en wil je je asbestdak laten schoonmaken om vervolgens zonnepanelen te laten plaatsen? Kijk dan snel of u aan bovenstaande voorwaarden voldoet en bespaar honderden, en misschien zelfs duizenden euro’s! Vraag gratis asbest en/of zonnepanelen offertes op.

Is er op dit moment provinciale subsidie mogelijk?

Helaas is er op dit moment geen subsidie mogelijk als je als particulier asbest uit je woning wil laten verwijderen. Voor ondernemingen is dat er in principe ook niet, tenzij je het plan hebt om algeheel te verduurzamen en direct zonnepanelen wil laten leggen. Op die manier kun je de beide werkzaamheden combineren en zo profiteren van de kostenbesparing die daardoor mogelijk is. Ook kun je dan profiteren van de subsidie op zonnepanelen of andere duurzame subsidies, al gelden die helaas niet in elke Nederlandse provincie.

Voor agrarische ondernemingen is er bijvoorbeeld de subsidie ‘Asbest Eraf, Zonnepanelen Erop’. Met deze subsidie kunnen agrarische bedrijven subsidie krijgen op het verwijderen van asbest en het direct laten plaatsen van zonnepanelen. Deze subsidie liep eerst tot medio 2015, maar is verlengd met een jaar. In sommige provincies was het subsidiepotje echter leeg, waardoor de subsidie al stop was gezet. De verwachting is dat in deze provincies de subsidie op 1 januari 2016 hervat wordt en er dan weer opnieuw subsidie bij de provincie kan worden aangevraagd.

Verwachting

Helaas zijn er op dit moment geen concrete aanwijzingen dat er voor particulieren een subsidie aanstaande is. Uiteraard kunnen de omstandigheden veranderen en is het net wat de politiek beslist. Sla deze website op en kom regelmatig terug.

Asbest verwijderen? Wat kost dat?

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken. Kies voor een geschikt asbestbedrijf om te besparen op de kosten. Deze dienst is gratis en vrijblijvend.

Bekijk ook deze subsidie asbest pagina’s: