De meesten zullen wel weten dat asbest zogenaamde asbestkanker kan veroorzaken. Toch is dat niet de enige vorm van kanker die iemand kan krijgen die aan asbest is blootgesteld. Een ander veel voorkomende variant is namelijk longkanker. In Nederland krijgen elk jaar circa 80 van elke 100.000 mannen longkanker. Aangezien asbestziekten vrijwel uitsluitend voorkomen bij mannen (aangezien vrouwen veel minder in aanraking kwamen met asbest) zullen we ons tot mannen beperken. Van die 80 gevallen per jaar ontstaat zo’n 80 tot 90 procent van de gevallen door roken.

Nog eens 10% procent van die gevallen, dus 8 op de 100.000 mannen per jaar, ontstaat door blootstelling aan asbest, zo publiceerde de Gezondheidsraad. Longkanker is daarmee dus een van de aandoeningen die men na verloop van tijd kan krijgen na blootstelling aan asbest. Het is alleen niet altijd duidelijk te achterhalen wat precies de oorzaak van een specifiek geval van longkanker is. Het blijft dus voor de aan asbest blootgestelde rokende werknemer vaak gissen of zijn aandoening is veroorzaakt door het werk of door de ongezonde levensstijl.

Longkanker: asbest en roken?

Volgens de Gezondheidsraad blijkt dat asbest en roken een versterkende invloed hebben op het ontwikkelen van longkanker. We bedoelen hierbij niet dat beide zaken de kans op longkanker vergroten – we mogen aannemen dat dat inmiddels al wel bekend is – maar het gaat hier puur over het versterkende effect. Wanneer iemand is blootgesteld aan asbest en daarnaast rookt, is de kans op het ontwikkelen van longkanker groter dan de som van beide afzonderlijke factoren.

Iemand die weet te zijn blootgesteld aan asbest, doet er dan ook vaak verstandig aan om te stoppen met roken om zo de kans op het ontwikkelen van longkanker zo gering mogelijk te maken of te houden; al geldt dat natuurlijk ook zeker voor personen die niet aan asbest zijn blootgesteld.

Longkanker

Het inademen van asbestvezels kan heel schadelijk zijn voor mensen. Dit is vooral zo wanneer een mens langdurig wordt blootgesteld aan asbest. Asbestvezels zijn namelijk zó klein, dat ze na het inademen via de luchtpijp en de bronchiën, in de longblaasjes terechtkomen. Daar boren de vezels zich vast in het longvlies.

Hierdoor kan een tumor in de longen, of in het longvlies ontstaan. Als de tumor in het longvlies zit, wordt er ook wel van borstvlieskanker gesproken. Deze vorm van kanker is zeer dodelijk, omdat er amper behandelingen zijn die de tumor kunnen aanpakken. Als de tumor in de longen zit, wordt er van longkanker gesproken. Ook longkanker kan een gevolg zijn van langdurige blootstelling aan asbest. Zeker in combinatie met roken is er een verhoogde kans op longkanker.

Asbestblootstelling

Longkanker kan dus een gevolg zijn van blootstelling aan asbest. Echter, deze blootstelling hoeft geen longkanker als gevolg te hebben. Van belang is de vorm van de ingeademde vezels. Asbest met een naaldvormige vezel zijn minder schadelijk dan asbest met een gekrulde vezel. Ook is algemeen bekend dat blauwe en bruine asbestvezels schadelijker zijn dan witte.

Symptomen van longkanker zijn onder andere een droge hoest, waarbij soms bloed mee komt, kortademigheid, en een chronisch gevoel van moeheid. Longkanker kan behandeld worden, maar niet altijd met even groot succes. Dit hangt onder andere af van het feit of het om één enkele tumor gaat, of om meerdere. In dit geval spreekt men van uitzaaiing, en is de kans op genezing vrijwel nihil.

Asbest saneren? Vraag offertes op

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om eerst de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken.

Gratis en vrijblijvend vergelijken

Bekijk ook deze asbest pagina’s: