Werknemer

In Nederland sterven op dit moment per jaar zo ongeveer duizend mensen aan de gevolgen van blootstelling aan asbest. Vaak gaat het om mensen die in het verleden via hun werk in aanraking zijn gekomen met asbest. Asbest is een zeer schadelijke stof, die verschillende vormen van kanker en asbestose kan veroorzaken.

De laatste jaren zijn de regels voor het werken met asbest daarom flink aangescherpt. Nog steeds worden de regels voor het werken met asbest steeds strenger. In de toekomst mogen werknemers in de asbestsector nog minder worden blootgesteld aan de stof dan nu het geval is. Op deze manier wordt de veiligheid van de mensen die in de asbestbranche werkzaam zijn vergroot. In de toekomst zal de uiterste grenswaarde van de toegestane asbestblootstelling nog verder naar beneden gaan.

Maximale hoeveelheid asbest

De maximale hoeveelheid asbest waarmee een werknemer in aanraking mag komen in ons land, ligt ver onder die van veel andere Europese landen. Werknemers in de Nederlandse asbestbranche liepen daarom al een verlaagd risico op gezondheidsproblemen. Toch heeft de Gezondheidsraad onlangs aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geadviseerd om de norm nog verder omlaag te doen, zodat het risico dat werknemers lopen nog verder verkleind wordt.

Voor werknemers die op hun werkplaats te maken krijgen met asbest, geldt dat hun werknemers verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van hun gezondheid wat betreft asbest. Als asbest op een werkplaats wordt aangetroffen, moet direct onderzocht worden of het schadelijk is of niet. Werkgevers zijn in deze situatie verplicht om ervoor te zorgen dat hun werknemers niet zullen worden blootgesteld aan asbest.

Wat kost asbestsanering met/zonder subsidie?

Wat zijn de kosten voor asbestsanering? Vergelijk de tarieven van verschillende asbestspecialisten in jouw regio en kies voor een geschikt bedrijf. Deze dienst is gratis en vrijblijvend.

Bekijk ook deze pagina's:

Vind de beste vakman

Vergelijk offertes van asbestbedrijven