Schadevergoeding

Als je te maken krijgt met asbestziekten, kun je daarvoor in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Omdat veel bedrijven geen weet hadden van het schadelijke effect van asbest, waren veel werknemers die met asbest werkten, hier onvoldoende tegen beschermd.

Er zijn dan ook veel ex-werknemers van asbest producenten of van bedrijven die op de een of andere manier met asbest werkten, die na verloop van tijd ziek zijn geworden en een van de vele asbestziekten hebben opgelopen.

Welke schadevergoedingen zijn er?

Er zijn hoofdzakelijk twee tegemoetkomingen voor asbestslachtoffers als je de ziekte mesothelioom (ook wel bekend onder de volksnaam asbestkanker) of asbestose hebt gekregen. Dat zijn de TAS-regeling en de TNS-regeling. De eerst genoemde geldt voor werknemers, ex-werknemers en hun huisgenoten die ziek zijn geworden door blootstelling aan asbest. De tweede regeling geldt voor zelfstandige ondernemers en voor particulieren die in een privésituatie ziek zijn geworden. In beginsel hebben zij niemand om aansprakelijk te stellen en geldt er dus een aparte regeling voor.

Hoe hoog is de schadevergoeding?

De hoogte van de schadevergoeding zal van geval tot geval verschillen. Hier is geen eenduidige lijn in te trekken. Wel kun je van de overheid een voorschot op de schadevergoeding krijgen, zoals hiervoor de TAS- en de TNS-regelingen zijn besproken. Dit bedrag bedraagt in 2015 € 19.417,- en in 2016 € 19.605,-. Merk dus op dat dit enkel om een voorschot gaat. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal de daadwerkelijke kosten proberen te verhalen op de partij die daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden, vaak is dit de (ex-)werkgever. Wanneer daar uiteindelijk een schadevergoeding uit voortvloeit, wordt deze verrekend met het door de SVB uitgekeerde voorschot.

Asbestsanering? Eerst offertes opvragen

Vergelijk de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio en kies voor een geschikt bedrijf om niet te veel te betalen voor jouw opdracht. Deze offerte service is gratis en vrijblijvend.

Bekijk ook deze pagina's:

Vind de beste vakman

Vergelijk offertes van asbestbedrijven