Aangezien asbest tot in alle facetten van de bouw zijn opgang heeft weten te vinden, is asbest ook in de industrie veelvuldig terug te vinden. Veel bedrijven, voornamelijk oudere fabrieken en bedrijfspanden, hebben te maken met dergelijke vormen van asbest. We zullen kort benoemen waar deze bedrijven zoal mee te maken kunnen krijgen als het gaat om de aanwezigheid van asbest.

Waar komt asbest in de industrie vaak voor?

Als we het hebben over asbest en industrie, dan gaat het vrijwel direct alweer over asbestgolfplaten. Deze golfplaten werden tot enkele decennia terug, tot in 1994 asbest verboden werd, veelvuldig gebruikt bij tal van bouwprojecten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook in de industrie vaak voor deze asbestdaken werd gekozen. Asbestdaken waren goedkoop, brandwerend, enorm sterk en eigenlijk algemene praktijk in de bouwwereld.

Behalve voor asbestdaken, werd asbest ook veelvuldig gebruikt voor de thermische isolatie van panden, van objecten en van afvoeren. Zo werd menig schoorsteen gemaakt van asbest houdende materialen, werd isolerend materiaal vaak van asbest gemaakt of van asbestvezels voorzien en werden muren niet zelden voorzien van platen waardoor de isolatie veel beter zou worden.

In woningen geldt vaak nog een esthetisch belang om de woningen mooi te laten zijn. Niemand wil een woning met een asbestdak, niemand wil een woning met asbestplaten tegen de muur. Daardoor is de toepassing van asbest in woningen minder hevig dan die bij industriële ondernemingen.

Asbest in de industrie

Asbest is vroeger niet alleen in bouwkundige materialen verwerkt. Ook is asbest regelmatig verwerkt in de industrie. Er zijn nog steeds fabrieken waarin asbest aanwezig is. Het kan bijvoorbeeld zitten in pakkingen in leidingstelsels, in schalen leidingisolatie, en in koordafdichtingen in bijvoorbeeld elektrokasten. Hoe erg is dit nu eigenlijk?

Dit kan heel serieus zijn. Het is in ieder geval gebleken dat mensen die langdurig aan asbest zijn blootgesteld vaak erge ziektes hebben, waarvan de dood het gevolg kan zijn. Voorbeelden van deze ziektes zijn mesothelioom, longkanker en asbestose. Veel mensen die tussen 1945 en 1993 in fabrieken werkten hebben voor een lange periode asbest ingeademd. Aanwezige asbest in een fabriek is dus altijd serieus.

Daarom moeten werkgevers een plan maken dat ervoor zorgt dat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers niet in gevaar komen. Er moeten maatregelen getroffen worden om dit te bewerkstelligen. Een voorbeeld van zo een maatregel kan zijn dat het dragen van een asbestbestendig pak tijdens werk verplicht is. Naast deze maatregelen moet de fabriekseigenaar voorbereidingen treffen voor het geval er een calamiteit plaatsvindt. Een calamiteit is een onverwachte gebeurtenis die schade aanricht.

Asbest saneren? Vraag offertes op

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om eerst de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken.

Gratis en vrijblijvend vergelijken

Bekijk ook de volgende pagina’s: