Asbest kan zeer ernstige gevolgen hebben als mensen het lange tijd inademen, of ingeademd hebben. Asbestvezels zijn namelijk kankerverwekkend en kunnen asbestose veroorzaken. Asbest kan dus dodelijke gevolgen hebben. Daarom moet iedereen alert zijn op het feit dat er asbest in zijn of haar omgeving aanwezig kan zijn. Asbest is vaak moeilijk om met het blote oog te herkennen. Dit komt omdat het vaak in een ander materiaal verwerkt is. Asbest is te herkennen aan een vezelachtige structuur. Deze structuur kan duidelijk zichtbaar zijn als asbesthoudend materiaal wordt aangetast.

Onderzoek noodzakelijk

Echter, in de meeste gevallen kan asbest niet met het blote oog herkend worden. Wel kan een bepaald materiaal, of product, er verdacht uit zien. In dit geval moet er onderzoek gedaan worden of er daadwerkelijk asbest in het materiaal zit. Dit onderzoek wordt gedaan door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Het bedrijf zal een monstername van het verdachte materiaal doen. Dit monster zal onder een elektronenmicroscoop grondig onderzocht worden op de aanwezigheid van asbestvezels. Deze vezels kunnen soms zo klein zijn, dat ze zelfs niet met een lichtmicroscoop te zien zijn.

Elektronenmicroscopen kunnen een object tot 50.000 keer vergroten. Deze microscoop heeft dus een nauwkeurig beeld van aanwezig asbest. Dit is dan ook de enige manier om volledig uitsluitsel te krijgen over de vraag of je nou met asbest te maken hebt, of niet. De technologie die bij dit onderzoek gebruikt wordt, is echter vrij geavanceerd. Daarom zal een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest (veel) geld kosten. Er zijn verschillende soorten asbestinventarisaties, ingedeeld op grondigheid. Hoe grondiger de inventarisatie, hoe hoger de uiteindelijke kosten zullen zijn.

Asbest saneren? Vraag offertes op

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om eerst de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken.

Gratis en vrijblijvend vergelijken

Bekijk ook de volgende pagina’s: