Asbestcement is een mengsel van asbestvezels, cementmateriaal, en soms ook zand. De concentratie asbestvezels in asbestcement ligt ongeveer tussen de 10 en de 15 procent. Nu zul je vast denken: waarom wordt asbest in cement vermengd? Dit is een goede vraag, al is het antwoord eigenlijk best logisch.

Asbest heeft namelijk een paar eigenschappen die heel bruikbaar zijn in de bouw. Zo is bekend dat asbest een ongelooflijk sterke stof is, die amper kan slijten. Daarnaast kan asbest goed tegen zuren en tegen hoge temperaturen. Daarnaast is asbest zeer goedkoop. Deze eigenschappen zijn eigenlijk de reden dat asbest in cement gemengd werd vroeger. Het was de bedoeling dat asbest het cement zou verstevigen, zodat huizen sterker zouden worden.

Tegenwoordig weten we echter dat asbestcement extreem gevaarlijk kan zijn. Zolang het cement onaangetast is, kan er weinig fout gaan. In dit geval zitten de asbestvezels namelijk vast in het cement. Echter, wanneer het cement wél aangetast wordt, ontstaat er gevaar. Deze aantasting kan plaatsvinden door bijvoorbeeld verbouwing, bewerking van het cement, of simpelweg door natuurlijke processen, zoals zure regen. Zodra het cement aangetast wordt, zullen er asbestvezels in de buitenlucht worden opgenomen. Ze zitten dan niet meer vast in het cement. Eenmaal aanwezig in de buitenlucht kan asbest dodelijke gevolgen hebben voor mensen als ze de stof inademen.

Langdurige blootstelling kan leiden tot verschillende vormen van kanker en stoflongen (asbestose). In Nederland sterven er naar schatting jaarlijks nog duizend mensen aan de gevolgen van asbest. Daarom is het sinds 1993 verboden om producten waarin asbest verwerkt is op de markt te brengen. Het doel van de Nederlandse overheid is om er in 2024 voor te zorgen dat alle Nederlandse daken asbestvrij zijn, zodat niemand meer onder de vreselijke gevolgen hoeft te lijden.

Toepassingen van asbest in asbestcement (golfplaten & buizen)

Asbest werd vooral sinds de Tweede Wereldoorlog tot aan de jaren tachtig van de vorige eeuw voor tal van toepassingen gebruikt. Er was eigenlijk niets te bedenken waar niet direct of indirect asbest voor werd gebruikt. Zo kwam eigenlijk iedereen wel in meer of mindere mate in aanraking met asbest. Toch was dat lang niet zo gevaarlijk als het klinkt. Asbestcement, om een veel voorkomende variant te nemen, bestond uit hechtgebonden vezels waardoor de golfplaten, schoorsteenpijpen en andere producten die ervan gemaakt werd, behoorlijk veilig waren zolang ze intact bleven.

Is asbestcement dan helemaal niet schadelijk?

Asbestcement werd zoals gezegd veel gebruikt in golfplaten en buizen. Zolang deze platen en buizen onaangetast bleven, waren ze inderdaad vrij veilig. De vezels zaten keurig op hun plek en aangezien dat juist het gevaarlijke aan asbest is, kon er dus ook weinig fout gaan. Tenzij de platen en buizen aangetast werden, bijvoorbeeld omdat de platen werden bewerkt (doorgezaagd, versleept, van gaten voorzien, enzovoorts) of omdat er brand ontstond in een schuurtje met een asbest dak.

Daarnaast bevat asbestcement slechts een relatief geringe hoeveelheid asbestvezels. De platen en buizen bestaan vooral uit cement en zand, met daarbij tien tot vijftien procent asbest.

Asbestcement is dus in die zin niet schadelijk dat als het met rust wordt gelaten, er weinig tot geen gevaar voor de gezondheid is. Toch is er echter altijd het gevaar van brand en zal het asbest toch ooit nog eens verwijderd moeten worden. Daarom is het gevaarlijk om asbest langer dan nodig te laten zitten en er zelf mee aan de slag te gaan.

Asbest saneren? Vraag offertes op

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om eerst de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken.

Gratis en vrijblijvend vergelijken

Bekijk ook deze pagina’s: