Asbest kan in zes verschillende kleuren voorkomen. De kleuren die we in Nederland tegen kunnen komen zijn witte (85%), bruine (10%), en blauwe (5%) asbest. Grijze asbest komt dus niet in Nederland voor. Het woord asbest stamt uit het Grieks (asbestos) en betekent ‘onverwoestbaar’. De wetenschappelijke naam voor grijze asbest is tremoliet.

Als we de verschillende soorten asbest vergelijken, kijken we naar de vorm van de vezel. In het geval van grijze asbest is deze vorm recht. Daarom wordt grijze asbest gerekend tot de groep amfibolen.

Of grijze asbest tot hechtgebonden of losgebonden asbest behoort, hangt er van af hoe de asbest is toegepast. Grijze asbest kan namelijk toegepast zijn in producten, zoals bijvoorbeeld in brandbestendige kleding. Als dit het geval is, dan is de asbest vaak niet schadelijk. Het zit immers opgesloten in het materiaal. Wel moet men voorzichtig omgaan met dit materiaal. Als het materiaal namelijk beschadigd wordt, komt de asbest alsnog vrij. Als dit gebeurt is grijze asbest (net als alle andere soorten) extreem gevaarlijk. Blootstelling kan leiden tot ernstige ziektes, zoals longkanker en asbestose. Ook kan grijze asbest gebruikt worden als spuitasbest. In dit geval moet de asbest gesaneerd worden, aangezien het vrij rondhangt in de lucht, en dus een gevaar is voor de gezondheid van mensen.

Asbest saneren? Vraag offertes op

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om eerst de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken.

Gratis en vrijblijvend vergelijken

Bekijk ook deze pagina’s: