Het Instituut Asbestslachtoffers (kortweg IAS) werd in 1999 opgericht door enkele vakbonden en andere organisaties. Dit naar aanleiding van het Convenant Instituut Asbestslachtoffers, waarbij het IAS tot doelstelling heeft het in het Convenant aangegeven procedures en rechten van slachtoffers zo eenvoudig en snel mogelijk af te handelen. Het heeft hiervoor drie hoofdtaken: adviseren, bemiddelen en voorlichten.

Schadevergoeding

Als je meent asbestose (asbestkanker) of mesothelioom te hebben, kun je via het IAS een verzoek indienen om een tegemoetkoming uitgekeerd te krijgen. De hoogte van deze tegemoetkoming varieert per jaar en lag in 2014 op € 19.201,-. Alvorens er een tegemoetkoming wordt uitgekeerd, wordt nagegaan op welke wijze jij in aanraking bent gekomen met asbest. Vervolgens wordt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ingelicht die jou adviseert over het recht op een tegemoetkoming. Na uitkering van een eventuele tegemoetkoming wordt gekeken of de tegemoetkoming kan worden verhaald op een werkgever. De schadevergoeding die hieruit voortvloeit wordt verrekend met de tegemoetkoming die jou dan inmiddels al hebt gehad.

Voorlichting

Het IAS verzorgt naast de adviserende en bemiddelende taak ook een voorlichtende taak. Met enige regelmaat worden rapporten, voorlichtingen en brochures opgesteld waarmee eventuele slachtoffers voorzien worden in de benodigde informatie. Ook kun je bij het IAS terecht voor eventuele vragen over de gerelateerde beroepsziekten. Het IAS doet ten behoeve van de voorlichtende taak ook zelf onderzoek. De resultaten hiervan worden gepubliceerd op de website van het IAS.

Asbest saneren? Vraag offertes op

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om eerst de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken.

Gratis en vrijblijvend vergelijken

Bekijk ook deze pagina’s:

Externe bronnen:
IAS