Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er in Nederland en België ontzettend veel asbesthoudende leidingen aangelegd. Het gaat vooral om waterleidingen, maar ook kan het gaan om bijvoorbeeld gasleidingen. Asbest werd op leidingen toegepast om deze sterker te maken, want het kan namelijk goed tegen zuren en hoge temperaturen.

Blijkt toch levensgevaarlijk te zijn

Toch is later gebleken dat asbest in en om leidingen zeer gevaarlijk kan zijn. Asbest kan op twee verschillende manieren in leidingen zijn verwerkt. Het kan gaan om losgebonden of om hechtgebonden asbest.

Losgebonden asbest werd vaak gebruikt om gaten in leidingen mee af te dichten. Het asbest werd in dit geval op de leidingen gespoten, waardoor men ook wel van spuitasbest spreekt. Deze toepassing van asbest is zeer gevaarlijk, omdat de vezels in direct contact staan met de buitenlucht. Ze kunnen dus worden ingeademd. Spuitasbest is sinds 1983 verboden in Nederland.

Hechtgebonden asbest

Ook kan het zijn dat het asbest verwerkt zit in het materiaal van een leiding. In dit geval spreken we van hechtgebonden asbest. Deze vorm hoeft niet per se gevaarlijk te zijn. Dit komt, omdat de asbestvezels als het ware vastzitten in het andere materiaal. Ze kunnen zich daardoor niet met de buitenlucht mengen en dus ook niet ingeademd worden. Wat echter vaak het probleem is, is dat er dikwijls zurig water door asbesthoudende leidingen stroomt. Het zuur tast het oorspronkelijke materiaal van de leiding aan, waardoor het asbest overblijft en in het water terechtkomt. Hierdoor kan er asbest in drinkwater zitten. Het is wel zo dat het inslikken van asbest minder gevaarlijk is, dan het inademen ervan. Asbest kan na langdurig inslikken buikvlieskanker veroorzaken. Daarom moet asbest in drinkwater serieus genomen worden. Op sommige plekken is de concentratie asbestvezels in drinkwater namelijk groter dan op andere plekken. Vooral in woonwijken die na de Tweede Wereldoorlog aangebouwd zijn.

Asbest saneren? Vraag offertes op

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om eerst de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken.

Gratis en vrijblijvend vergelijken

Bekijk ook deze pagina’s: