Als er op een gegeven moment ergens asbest in een pand aanwezig is en de eigenaar of gebruiker hiervan op de hoogte is, is het vaak niet verplicht om dit asbest direct te laten verwijderen. In de Asbestplanning 2024 is aangegeven dat dit tegen 2024 wel het geval is en alle asbest dan verwijderd moet zijn, maar voor nu is dat dus niet het geval.

Wat is een asbestbeheersplan?

Als er asbest aanwezig is, dient er wel vaak een asbestbeheersplan te worden opgesteld. In een dergelijk plan wordt aangegeven in welke vorm en hoeveelheid er asbest in een pand aanwezig is en hoe het gebouw op een veilige en betrouwbare wijze kan worden gebruikt zonder risico op blootstelling aan asbestvezels te lopen. Ook staat in het beheersplan omschreven welke maatregelen de eigenaar van het pand moet nemen om het gebruik van het pand te kunnen waarborgen en welke maatregelen er in de toekomst genomen zouden moeten worden.

Wat kan er in een asbestbeheersplan staan?

In het asbestbeheersplan staat dus op welke wijze het pand gebruikt kan worden zonder gevaar op blootstelling aan asbest op te lopen. Vaak houdt dit in dat er niet geboord en gezaagd mag worden in de ruimten waar asbest aanwezig is. Ook wordt omschreven welke informatie bij de gebruikers van het pand bekend moet zijn en wat er gedaan moet worden als er een calamiteit is.

Daarnaast moet er bij een beheersplan periodiek worden gecontroleerd wat de staat van het asbest is. Dit is vaak enkel een visuele inspectie maar in sommige gevallen kan ook de lucht en het stof worden gecontroleerd. Als het om ongebonden asbest gaat zal deze controle minstens eenmaal per jaar moeten worden uitgevoerd.

Asbestbeheersplan

Asbest is niet gevaarlijk zolang het vastzit in het materiaal waar het op is toegepast. Dit komt omdat de vezels nu niet vrij rondzweven. Ze zitten als het ware ingeklemd in het materiaal, waardoor ze niet door mensen kunnen worden ingeademd en dus ook geen schade kunnen aanrichten. Dit is dan ook de reden dat asbest dat in een gebouw aanwezig is niet per se direct verwijderd hoeft te worden. Dit echter alleen zo, als er geen plannen zijn om het pand te verbouwen of te renoveren. Hierbij kan namelijk gemakkelijk asbest vrijkomen, wat gevaar voor de gezondheid oplevert.

Mocht er asbest aanwezig zijn in een gebouw, maar wordt het niet verwijderd? Dan zal er een asbestbeheersplan opgesteld moeten worden. Een asbestbeheersplan is een plan, waarin men kijkt hoe het gebouw in kwestie op een veilige manier gebruikt kan worden als de aanwezige asbest niet, of niet volledig verwijderd wordt. Onderdeel van een asbestbeheersplan is het blootstellingsrisico. Dit wordt gemeten aan de hand van zeer gedetailleerde informatie over het materiaal dat aanwezig is in het desbetreffende gebouw. Ook staan er bepaalde maatregelen in het plan die ervoor moeten zorgen dat het gebouw veilig is en blijft om in te wonen, of werken.

De eigenaar van een pand

Kort gezegd wordt een asbestbeheersplan opgesteld door de eigenaar van een pand, of gebouw. In het plan staan maatregelen, waar mensen die in het gebouw wonen, of werken, zich aan moeten houden, met betrekking op hun eigen gezondheid. Een voorbeeld van zo’n maatregel kan bijvoorbeeld zijn dat er niet geboord mag worden. Hierdoor kan materiaal namelijk beschadigen, waardoor asbest vrij kan komen. Ook moet er een noodplan aanwezig zijn. Hierin staat wat mensen moeten doen als er per ongeluk schade aan materiaal in huis plaatsvindt.

Waarborg

Een asbestbeheersplan wordt dus gemaakt om de gezond- en veiligheid van mensen te waarborgen. Daarom is het nodig dat deze mensen ook echt op de hoogte zijn van de informatie die in het asbestbeheersplan staat. Als dit niet het geval is, kan er alsnog gemakkelijk een gevaarlijke situatie ontstaan.

Asbest saneren? Vraag offertes op

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om eerst de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken.

Gratis en vrijblijvend vergelijken

Bekijk ook deze asbest pagina’s: