Wetgeving in de Europese Unie

Asbest is een gevaarlijke stof. Als asbest ingeademd wordt, komen de asbestvezels in de menselijke longen terecht. Ze richten hier schade aan, omdat ze zich vast boren in de wanden van de longblaasjes. Asbest kan onder andere kankerverwekkend zijn, maar ook asbestose veroorzaken. De afgelopen jaren zijn er duizenden slachtoffers bijgekomen die aan asbest zijn blootgesteld. In 1987 kwam men erachter dat asbest echt gevaarlijk is. Daarom is het sinds 1993 in Nederland verboden om asbest, in welke vorm dan ook, op de markt te brengen. Ook is volgens de Europese wetgeving asbest in de gehele Europese Unie verboden.

Inmiddels is de wetgeving in de Europese Unie omtrent asbest enkele malen verscherpt. Het algemeen verbod is in 2005 ingesteld en geldt voor alle lidstaten. In de EU is asbest dus pas veel later verboden dan in Nederland. Dit komt omdat veel minder welvarende landen nog een economie hadden waarin asbest veel gebruikt werd. Naast het verbod op asbest heeft de EU ook een aantal richtlijnen opgesteld, waarin staat hoe men het beste om kan gaan met asbest. De lidstaten van de EU zijn verplicht om deze richtlijnen in hun wet- en regelgeving op te nemen.

Vanuit de Europese Unie zijn de regelingen in Nederland onderverdeel in drie categorieën. Er zijn regelingen doorgevoerd voor:

  • Afvalstoffen waarin asbest aanwezig is
  • Arbeidsomstandigheden
  • Stoffen en producten waarin asbest is verwerkt
Eigenaren van gebouwen waarin asbesthoudend materiaal aanwezig is, moeten bijvoorbeeld een asbestbeheersplan opmaken. Hierin moeten maatregelen staan die ervoor zorgen dat mensen die in het gebouw aanwezig zijn geen gezondheidsrisico’s lopen. Ook moet er een noodplan in staan. Hierin staat wat er moet gebeuren as er onverwachte schade wordt aangericht aan het asbesthoudende materiaal.

Wat kost asbestsanering?

Wat zijn de kosten voor asbestsanering volgens de Europese wetgeving? Vergelijk de tarieven van verschillende asbestspecialisten in jouw regio en kies voor een geschikt bedrijf. Deze dienst is gratis en vrijblijvend.

Ga ook naar:

Landen

Overig

Externe bronnen:
- European Parliament Procedure File asbestos
- European Union Directive asbestos

Vind de beste vakman

Vergelijk offertes van asbestbedrijven