Werkgever

Asbest is tot op de dag van vandaag in veel verschillende gebouwen in Nederland aanwezig. Er zijn veel gebouwen die worden gebruikt als werkplek. Als deze gebouwen tussen 1960 en 1990 zijn gebouwd, is er een aanzienlijke kans op de aanwezigheid van asbest. Werkgevers zijn er verantwoordelijk voor dat de werkplek geen risico vormt voor de gezondheid van de werknemers.

Werkgevers moeten al maatregelen nemen als er mogelijk asbest op een werkplaats aanwezig is. In dit geval zijn ze verplicht om een asbestinventarisatie te laten doen door een gecertificeerd bedrijf. Tijdens de asbestinventarisatie moet de werkplaats afgezet worden. Als uit de inventarisatie blijkt dat er asbestvezels kunnen vrijkomen op de werkplek moet het worden verwijderd.

Brand

Asbest hoeft niet per se gevaarlijk te zijn. Dit kan het echter wel altijd worden. Bijvoorbeeld als er een brand uitbreekt. Hierbij kunnen snel asbestvezels vrijkomen.

Asbestbeheersplan

Daarom moeten werkgevers voor een asbestbeheersplan zorgen. Hierin staan maatregelen die nodig zijn om op een veilige manier met het aanwezige asbest in het gebouw om te gaan. Het asbestbeheersplan moet ook een noodplan bevatten. Dit plan bevat richtlijnen waarnaar gehandeld moet worden in het geval er onverwachts schade aan asbesthoudend materiaal plaatsvindt. Op deze manier moeten werknemers ervoor zorgen dat de gezondheid van werkgevers, en andere betrokkenen wordt gewaarborgd.

Wat kost asbestsanering met/zonder subsidie?

Wat zijn de kosten voor asbestsanering? Vergelijk de tarieven van verschillende asbestspecialisten in jouw regio en kies voor een geschikt bedrijf. Deze dienst is gratis en vrijblijvend.

Bekijk ook deze pagina's over asbest:

Vind de beste vakman

Vergelijk offertes van asbestbedrijven