Asbestverwijderingsbesluit 1993

Waar de wet- en regelgeving van vóór 1993 zich voornamelijk richtte op de beperking en later ook het verbieden van het gebruik van asbest, was het Asbestverwijderingsbesluit 1993 het allereerste besluit dat tot doel had de verwijdering van bestaand asbest te reguleren. Inmiddels was immers wel duidelijk geworden dat asbest een levensgevaarlijk materiaal was waar de werknemers die er mee in aanraking kwamen erg zorgvuldig mee om zouden moeten gaan.

Het Besluit is nog steeds van kracht en wordt ook veelvuldig geraadpleegd. Het bevat tal van richtlijnen en aanwijzingen over hoe asbest dat verwijderd dient te worden, precies verwijderd moet worden. Men erkende dat hechtgebonden asbest in tegenstelling tot niet-hechtgebonden asbest lang niet altijd schadelijk voor de gezondheid was. Zolang hechtgebonden asbest onaangeroerd bleef, was er feitelijk niets aan de hand. Het Besluit bevatte daarom ook geen regels voor het verplicht verwijderen van asbest; het materiaal was verboden en men hoopte dat het voorkomen ervan op gereguleerde wijze langzaam zou dalen aangezien woningen vanzelf weer werden verbouwd of afgebroken.

Verdere effecten van het besluit in 1993

Hoewel de naamgeving anders doet vermoeden, stamt niet alle regelgeving uit het Besluit 1993 of daarvoor. De regelgeving is namelijk nog vele malen gewijzigd en uitgebreid, telkens naar aanleiding van nieuw opgedane wetenschappelijke inzichten over de beste werkwijze rondom asbest.

Het Besluit was daarom lange tijd actueel, tot het in 2005 werd vervangen door het Productenbesluit Asbest 2005. Overigens is het van belang te begrijpen dat het Asbestverwijderingsbesluit dus niet doelde op het stimuleren van verwijdering van asbest. Sterker nog; het werd juist zeer onaantrekkelijk gemaakt om asbest te verwijderen, aangezien er ineens aan tal van wet- en regelgeving moest worden voldaan alvorens het asbest verwijderd mocht worden. Nu is er een speciale subsidie voor het verwijderen van asbest in daken van schuren en boerderijen. Dit om juist zo snel mogelijk het asbest uit bouwwerken te krijgen.

Wat kost asbestsanering met/zonder subsidie?

Wat zijn de kosten voor asbestsanering als je toch geen subsidie kunt krijgen? Vergelijk de tarieven van verschillende asbestspecialisten in jouw regio en kies voor een geschikt bedrijf. Deze dienst is gratis en vrijblijvend.

Bekijk ook deze pagina's:

Vind de beste vakman

Vergelijk offertes van asbestbedrijven