Asbestbesluit 1978

Voor het Asbestbesluit in 1978 tot stand was gekomen, was er al een groot vermoeden dat asbest schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Omdat er echter grote belangen op het spel stonden (half Nederland had in de directe omgeving wel iets wat asbest gerelateerd was) duurde het relatief lang voor de gevaren ook daadwerkelijk erkend werden.

Proefschrift

In 1969 bracht J.Stumphius met zijn proefschrift getiteld 'Asbest in een Beroepsbevolking' onder de aandacht dat asbest schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid kon brengen. Als reactie hierop zijn er diverse commissies ingesteld en onderzoeken uitgevoerd, waarna uiteindelijk de conclusie van Stumphius bevestigd werd en het Asbestbesluit in 1978 werd opgesteld.

Enkele jaren eerder, in 1971 al, kwam de Arbeidsinspectie met een brochure getiteld ‘Werken met asbest’, waarin de gevaren van asbest al bij werknemers onder de aandacht werd gebracht. Zo werd er bijvoorbeeld een maximale concentratie van asbestvezels vastgesteld; als er meer dan 12 vezels per kubieke centimeter werden aangetroffen, mocht er niet gewerkt worden. Tegenwoordig blijkt echter dat die norm al grote risico’s met zich mee brengt.

De inhoud van het besluit

In 1978 was het dus eindelijk zover: tot grote verontwaardiging van het bedrijfsleven – met name natuurlijk de producerende fabrikanten – kwam er eindelijk een Asbestbesluit 1978.

Het was niet langer toegestaan om asbest op te spuiten voor bijvoorbeeld isolerende doeleinden. Daarnaast was het verboden om asbest voor akoestische en thermische isolatie te gebruiken. Omdat de producenten ineens niet meer mochten produceren, werd er naar alternatieve oplossingen gevonden. Omdat die lastig gevonden konden worden, werden er ontheffingen uitgedeeld. Zo mochten fabrikanten hun huidige voorraden opmaken en mochten grote rioolbuizen nog met asbest geproduceerd worden; er konden geen goede alternatieven voor deze producties gevonden worden namelijk.

Zie ook: J. Stumphius. Asbest in een Bedrijfsbevolking, Van Gorcum & Comp., Assen 1969

Wat kost asbestsanering met/zonder subsidie?

Wat zijn de kosten voor asbestsanering? Vergelijk de tarieven van verschillende asbestspecialisten in jouw regio en kies voor een geschikt bedrijf. Deze dienst is gratis en vrijblijvend.

Lees verder:

Bekijk ook deze asbest pagina's:

Vind de beste vakman

Vergelijk offertes van asbestbedrijven