Asbestbesluit Europa 1988

Vijf jaar voor de totstandkoming van het Asbestbesluit Europa 1988, een in feite Nederlandse wet, werd er door de Raad van de Europese Gemeenschap een serie richtlijnen opgesteld om het gebruik van asbest in Europa verder aan banden te leggen. Deze richtlijnen werden door Nederland verder ingevuld voor nationaal gebruik waaruit het Asbestbesluit Europa 1988 voortvloeide.

Wat werd er in het Asbestbesluit Europa 1988 bepaald?

Het Asbestbesluit Europa 1988 bevatte een set uitwerkingen van richtlijnen die de Raad van de Europese Gemeenschap vijf jaar eerder op heeft gesteld. Zo bevatte het Besluit duidelijke regels en verboden op het gebruik van specifieke grondstoffen van asbest. Ook introduceerde het diverse administratieve verplichtingen om het gebruik en de verwerking van asbest beter te kunnen monitoren. Zo werd het verplicht om het gebruik van grotere hoeveelheden asbest te melden bij de Arbeidsinspectie. Ook werd het verplicht om te zorgen voor betere arbeidsomstandigheden voor de werknemers die in aanraking kwamen met asbest.

Administratie lasten

Bijkomend voordeel was dat de administratieve lasten voor bedrijven dus fors groter werden, waardoor het gebruik van asbest nog verder stagneerde. Het doel van al deze lasten en verboden was het verder terugdringen van het gebruik van de schadelijke vormen van asbest. Het ging hier voornamelijk om de varianten met rechte vezels, die veel schadelijker bleken dan de asbest varianten met gekrulde vezels.

Een andere administratieve verplichting was dat fabrikanten van asbest de procedures aan de hand waarvan er gewerkt werd, vast moesten leggen. Aan de hand daarvan kon worden gekeken of er een te hoog risico voor de werknemers aanwezig was. Als dat het geval was, kon er actie worden ondernomen, maar het behoeft weinig uitleg dat weinig fabrikanten eieren voor hun geld kozen en hun heil zochten in overige materialen.

Wat kost asbestsanering met/zonder subsidie?

Wat zijn de kosten voor asbestsanering? Vergelijk de tarieven van verschillende asbestspecialisten in jouw regio en kies voor een geschikt bedrijf. Deze dienst is gratis en vrijblijvend.

Lees ook:

Vind de beste vakman

Vergelijk offertes van asbestbedrijven