Nederlandse wetgeving omtrent asbest

Asbest is een stof die erg gevaarlijk kan zijn voor de volksgezondheid. Daardoor is het goed dat er diverse wet- en regelgeving is om de risico’s op ongevallen en gevaren voor de volksgezondheid in Nederland zo gering mogelijk te maken. Juist omdat de schadelijke asbestvezels zo klein zijn en het kwaad al snel is geschied, is nauwkeurige naleving van de regelgeving van groot belang. We zullen hieronder kort de relevante wetgeving bespreken.

Asbestverwijderingsbesluit

In het Asbestverwijderingsbesluit is te vinden, zoals de naam ook al weggeeft, hoe er om dient te worden gegaan bij het afbreken van gebouwen en hoe asbesthoudende goederen het beste uit gebouwen kunnen worden verwijderd.

- Besluit Asbestwegen

Asbestwegen zijn wegen die asbest bevatten. Dat klinkt merkwaardig (wie legt er een weg aan van asbest?) maar is best logisch als we begrijpen hoe wegen worden opgebouwd. Vroeger werd een weg voorzien van een dikke laag puin, waar vervolgens asbest overheen gelegd werd. Dit om de stabiliteit en stevigheid van de weg te waarborgen. In de tijden dat nog niet bekend was hoe schadelijk asbest precies was, werd er regelmatig asbest aangetroffen in de hoeveelheden puin die voor de aanleg van wegen en paden werd gebruikt. Daarom is er het Besluit Asfaltwegen dat aangeeft wanneer wegen die asbest bevatten wel en niet toegestaan zijn.

- Besluit Arbeidsomstandigheden

In het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn de regelingen te vinden die betrekking hebben op de werknemer. Het gaat er dan om hoe asbest in het bouwproces moet worden behandeld, aan welke voorschriften precies moet worden voldaan en welke beschermingsmiddelen de werknemer moet krijgen/dragen.

- Besluit Consumentenproducten

Een ander besluit is het Productenbesluit Asbest. Hierin is het verbod op het produceren, verkopen, distribueren enzovoorts van asbesthoudende producten opgenomen. Wanneer iemand dus besluit om asbest te verkopen of wil hergebruiken, is hij in overtreding van het Productenbesluit Asbest.

Kom meer te weten over de exacte kosten van asbestsanering. Vraag gratis offertes op.

De Nederlandse wetgeving omtrent asbest

Asbest is vroeger op duizenden verschillende producten toegepast in Nederland. Echter, ook werd asbest veel verwerkt in bouwmateriaal. Dit komt omdat asbest een paar nuttige eigenschappen heeft, en men vroeger nog niet wist dat de stof ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. In 1987 kwam men er voor het eerst achter dat asbest wel degelijk gevaarlijk kan zijn. Vanaf 1993 is het gebruik, en het op de markt brengen van asbest in Nederland verboden.

Op dit moment komen er jaarlijks zo ongeveer duizend nieuwe asbestslachtoffers bij. Het gaat in dit geval vaak om mensen die tijdens werkzaamheden met asbest in aanraking zijn gekomen. Om deze reden heeft asbest voor veel conflicten gezorgd, onder andere tussen werknemers en werkgevers. Mede hierdoor is de wet- en regelgeving omtrent asbest de laatste jaren flink aangescherpt.

Asbestdaken vanaf 2024 verboden
De Rijksoverheid wil ervoor zorgen dat er in 2040 geen nieuwe slachtoffers van asbest meer bijkomen. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan, omdat er nog steeds in veel gebouwen (vooral gebouwen en andere bouwwerken die te maken hebben met landbouw) asbest aanwezig is. Het zit vooral veel verwerkt in daken van schuren en stallen. Om dit aan te pakken heeft de overheid het plan om in 2024 asbestdaken officieel te verbieden. Daarom zullen veel agrarische bedrijven hun daken moeten laten vervangen.

Dit kan uitsluitend gedaan worden door bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn. De bedrijven beschikken over kennis, technologie en hulpmiddelen die nodig zijn om het asbest op een correcte manier te verwijderen, of saneren. Deze kennis en technologie kosten geld. Daarom kan het nogal duur zijn om een groot oppervlak aan asbest te laten saneren. Om eigenaren van asbesthoudende gebouwen te stimuleren om dit toch te laten doen, heeft de overheid verschillende subsidies ingesteld. Voorbeelden hiervan zijn VAMIL en MIA.

Wat kost asbestsanering met/zonder subsidie?

Wat zijn de kosten voor asbestsanering volgens de Nederlandse wetgeving? Vergelijk de tarieven van verschillende asbestspecialisten in jouw regio en kies voor een geschikt bedrijf. Deze dienst is gratis en vrijblijvend.

Zie ook deze pagina's:

Landen

Externe bronnen:
- Rijksoverheid

Vind de beste vakman

Vergelijk offertes van asbestbedrijven