Asbestbesluit Warenwet 1983

Na het eerste asbestbesluit dat uit 1978 stamt, is er een aanvulling op dat besluit gekomen in de vorm van het Asbestbesluit Warenwet 1983. Na het Asbestbesluit 1978 kwamen er namelijk steeds meer tekenen dat asbest nog veel slechter bleek voor de volksgezondheid zodat een verdere inperking van het gebruik van asbest noodzakelijk was. Het is echter de vraag in hoeverre die regelgeving echt noodzakelijk was. De vraag naar asbest was immers al drastisch gedaald sinds bekend werd dat asbest wel eens veel schadelijker kon zijn dan met tot dan toe telkens beweerde.

Asbest was echter nog steeds niet geheel uitgebannen, al was de commotie rondom de mineralen al dermate hoog dat producenten en verwerkers van asbest de bui al zagen hangen en al op zoek konden gaan naar alternatieve materialen. Het zou echter alsnog tot 1993 duren voordat een algeheel verbod op asbest het licht zag.

Andere wijzigingen

Een andere wijziging die het Asbestbesluit Warenwet 1983 met zich mee bracht, was dat alle producten waarin asbest werd verwerkt, als dusdanig herkenbaar moesten worden. Dergelijke producten moesten dus bijvoorbeeld voorzien worden van een sticker of melding dat er asbest in het product verwerkt was. Ook werd het verplicht om te vermelden hoe de asbesthoudende producten op een veilige wijze gebruikt konden worden. Die meldingen zorgden ervoor dat consumenten steeds huiveriger werden om asbesthoudende producten aan te schaffen. Zeker aangezien diverse fabrikanten al op zoek gingen naar alternatieven voor asbest, waardoor de noodzaak naar asbest in zijn geheel begon te verdwijnen.

Wat kost asbestsanering met/zonder subsidie?

Wat zijn de kosten voor asbestsanering? Vergelijk de tarieven van verschillende asbestspecialisten in jouw regio en kies voor een geschikt bedrijf om te besparen op de kosten. Deze dienst is gratis en vrijblijvend.

Asbestbesluit

Zie ook:

Vind de beste vakman

Vergelijk offertes van asbestbedrijven