Asbest kan in twee verschillende vormen voorkomen. Ten eerste is er de hechtgebonden asbest. In dit geval zit de asbest stevig vast in het materiaal, zoals bijvoorbeeld bij cement. Deze vorm van asbest is nauwelijks gevaarlijk, omdat de asbest niet vrij kan komen. Het krijgt daarom niet de mogelijkheid om zich in de buitenlucht te mengen, om vervolgens ingeademd te worden. In dit geval kunt u de asbest dan ook beter laten zitten, omdat u dan geen risico loopt dat het materiaal beschadigt, waardoor het alsnog kan vrijkomen.

Naast hechtgebonden asbest bestaat niet-hechtgebonden asbest, ook wel losgebonden asbest genoemd. In dit geval zit de asbest niet stevig vast in het materiaal en komt het dus gemakkelijk vrij. Deze vorm van asbest is wél gevaarlijk. Om deze vorm van asbest te laten verwijderen zult u hulp moeten inschakelen bij de gemeente en bij een asbest- verwijderingsbedrijf.

Bekijk ook de volgende pagina’s: