Vroeger is het nogal eens voorgekomen dat asbest niet op de goede manier werd verwijderd. Er werden delen niet volledig gesaneerd, of er werden verschillende ruimtes overgeslagen. Hierdoor liepen mensen alsnog gevaar, zelfs nadat ze ervan overtuigd waren dat het asbest in hun woning of kantoor verleden tijd zou zijn. Dit kan natuurlijk echt niet. Daarom heeft de overheid de wet- en regelgeving omtrent asbestzaken de laatste jaren flink aangescherpt.

Hoewel de regels nu zo streng zijn dat het ondenkbaar lijkt dat asbest niet op de goede manier gesaneerd wordt, heeft de overheid er alsnog voor gekozen om een zogeheten eindcontrole verplicht te stellen. Dit heeft puur te maken met het feit dat de overheid ervoor wil zorgen dat er in 2040 geen nieuwe asbestslachtoffers meer bijkomen.

Een eindcontrole wordt gedaan door een derde partij. Vaak zal het gaan om een gecertificeerd asbestbedrijf. Dit bedrijf moet over de nodige ervaring, kennis en hulpmiddelen beschikken. De taak van dit bedrijf is namelijk om te onderzoeken of het aanwezige asbest op een juiste, en volgens de wet correcte manier is verwijderd. De eindcontrole onder andere bestaat uit luchtmetingen en een visuele controle van de ruimte. Er wordt bijvoorbeeld gemeten hoe hoog de concentratie asbestvezels is die in de lucht aanwezig is.

Bekijk ook de volgende pagina’s: