Asbest kan na langdurige blootstelling ernstige ziektes veroorzaken bij mensen. Voorbeelden van ziektes die met van asbest kan krijgen zijn asbestose, mesothelioom en longkanker. Asbest is pas schadelijk als de stof ingeademd wordt. Asbest bestaat namelijk uit piepkleine, naaldvormige vezels. Deze vezels zijn zo klein, dat ze na het inademen via de luchtpijp en de bronchiën in de longblaasjes terechtkomen. Mensen kunnen asbest dus vaak niet met het blote oog herkennen. Asbest kan zelfs zo moeilijk zichtbaar zijn, dat de aanwezigheid ervan niet bevestigd kan worden met een lichtmicroscoop.

Bedrijven die asbestinventarisaties doen moeten daarom beschikken over geavanceerde microscopen. Het gaat in dit geval om elektronenmicroscopen (SEM/EDX). Deze microscopen kunnen verdacht materiaal namelijk tot 50.000 keer groter weergeven. Dit doet de SEM. De EDX van de microscoop kan asbest identificeren, bepalen hoeveel asbest er in het materiaal aanwezig is. De combinatie van de SEM/EDX zorgt voor een uiterst nauwkeurige analyse van asbesthoudend materiaal.

Elektonenmicroscopie wordt ook nog gebruikt voor asbest in de lucht en in de bodem, het bepalen van de deeltjesgrootte, en om de chemische samenstelling van materiaal vast te stellen. Alleen geaccrediteerde laboratoria kunnen materiaal, lucht en bodem onderzoeken met behulp van deze techniek. Als u hier gebruik van wilt maken zult u rekening met kosten moeten houden.

Asbest saneren? Vraag offertes op

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om eerst de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken.

Gratis en vrijblijvend vergelijken

Bekijk ook de volgende pagina’s:

Bekijk ook: