Gerechtelijke uitspraken

Asbest hoeft niet per se gevaarlijk te zijn. Vaak is het zo dat de asbestvezels vast zitten in een ander materiaal. De vezels kunnen op deze manier niet ingeademd worden. Asbestvezels kunnen pas schade aanrichten als ze vrijkomen. Asbest is vroeger veel in bouwmaterialen verwerkt. Daardoor zijn er nu nog gebouwen waarin asbest aanwezig is. Asbest kan voor conflicten zorgen tussen huurders en verhuurders. Wie moet er namelijk voor de kosten opdraaien als asbest ontdekt wordt? En mogen panden met asbestplaten überhaupt wel verhuurd worden?

Asbestzaak KPN

Om antwoord op dit soort vragen te krijgen zijn er gerechtelijke uitspraken over asbest gedaan. Uiteindelijk oordeelde de Hoge Raad over een asbest-gerelateerde zaak in een winkelruimte van KPN. KPN huurde een pand, om dit te gebruiken als winkel. Vervolgens werd er in het pand ingebroken via het dak, en bleek dat hierbij asbest was vrijgekomen. De vraag was wie op moest draaien voor de kosten om het asbest weg te laten halen. Ten eerste oordeelde het Gerechtshof dat de kosten voor de huurder zouden moeten zijn. De redenering was als volgt: aanwezigheid van asbest in een gebouw hoeft op zichzelf geen gebrek op te leveren. Er is pas sprake van gebrek als er daadwerkelijk asbest vrijkomt.

De Hoge Raad was het echter niet met deze beslissing eens. Er staat namelijk in de wet dat het bij verhuur gaat om het feit dat het pand het genot kan geven aan de huurder voor het overeengekomen gebruik. Het pand wordt in dit geval gebruikt als winkelruimte. Er zou dus ook zo een wand doorboord kunnen worden. In die situatie kan ook asbest vrijkomen. Daarom oordeelt de Hoge Raad dat enkel aanwezigheid van asbest al gevaarlijk kán zijn. Uit deze uitspraak volgde een nieuwe regel. Het is vanaf nu essentieel voor welke doeleinden de huurder het pand gebruikt, om te bepalen wie de kosten van het saneren van aanwezig asbest moet dragen.

Wat kost asbestsanering met/zonder subsidie?

Wat zijn de kosten voor asbestsanering? Vergelijk de tarieven van verschillende asbestspecialisten in jouw regio en kies voor een geschikt bedrijf. Deze dienst is gratis en vrijblijvend.

Ga ook naar:

Vind de beste vakman

Vergelijk offertes van asbestbedrijven