Jurisprudentie

Asbestzaken zijn de afgelopen decennia veel in de rechtszaal voorgekomen. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de wet- en regelgeving omtrent asbest de afgelopen jaren veel veranderd, en aangescherpt is. Dit is gebeurd omdat steeds meer uit onderzoek gebleken is dat asbest zulke ernstige gevolgen kan hebben. Men is steeds meer bewust gaan worden van de gevaren van asbest.

Ook de jurisprudentie op het gebied van aansprakelijkheid voor blootstelling aan asbest heeft de laatste decennia een grote ontwikkeling doorgemaakt. Jurisprudentie zijn alle uitspraken die door Nederlandse rechters zijn gedaan. Het is dus een verzamelterm.

Aansprakelijkheid

De jurisprudentie op het gebied van aansprakelijkheid voor asbestblootstelling heeft de afgelopen decennia een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Eerst ging het vooral om zaken waarbij werknemers, die tijdens hun werk zijn blootgesteld aan asbest, een schadevergoeding eisten van hun werkgevers. Deze zaken verliepen vaak moeizaam en traag. Daarom spreekt men tegenwoordig ook wel van een ‘dubbele lijdensweg’ voor asbestslachtoffers.

Vanaf de helft van de jaren negentig ontstond er een nieuwe groep asbestslachtoffers. Dit waren de vrienden, familie en huisgenoten van arbeiders uit de asbestindustrie. Deze groep mensen was door besmette werkkleding ook in aanraking gekomen met asbest. Een gebeurtenis die van groot belang is geweest voor de rechtspositie van asbestslachtoffers in ons land, is de oprichting van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) en de totstandkoming van de Regeling Tegemoetkoming asbestslachtoffers. Deze regeling was oorspronkelijk bedoeld als vangnet voor mesothelioom slachtoffers met een verjaarde vordering of een verdwenen werkgever.

Wat kost asbestsanering met/zonder subsidie?

Wat zijn de kosten voor asbestsanering? Vergelijk de tarieven van verschillende asbestspecialisten in jouw regio en kies voor een geschikt bedrijf. Deze dienst is gratis en vrijblijvend.

Bekijk ook deze pagina's:

Vind de beste vakman

Vergelijk offertes van asbestbedrijven