Het woord asbest is voortgekomen uit het Griekse woord ‘asbestos’, wat onaantastbaar betekent. Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen die in de natuur voorkomen. Deze mineralen hebben bepaalde kenmerken. Zo zijn ze uitstekend opgewassen tegen hoge temperaturen. Daarnaast zijn ze heel sterk, waardoor ze eigenlijk niet kunnen slijten. Mede door deze eigenschappen, en de zeer lage prijs, is asbest vroeger in veel verschillende producten toegepast, om ze sterker te maken. Denk bijvoorbeeld aan golfplaten en cement, maar ook aan remvoeringen in auto’s en isolatiemateriaal.

Het inademen van asbestvezels is zeer schadelijk voor mensen. Omdat de vezels namelijk zo sterk zijn, kan het menselijk lichaam ze niet afbreken, waardoor ze diep in de menselijke longen doordringen. Hierdoor kunnen ernstige ziektes bij mensen ontstaan, waarvan de meest bekende longkanker, mesothelioom en asbestose zijn. Op dit moment sterven er jaarlijks nog meer dan honderd mensen aan de gevolgen van asbest. Uit onderzoek is gebleken dat dit aantal pas na 2021 zal afnemen. Daarom heeft de Nederlandse overheid besloten maatregelen te treffen om blootstelling aan asbest tegen te gaan.

Kom meer te weten over de exacte kosten van asbestsanering. Vraag gratis offertes op.

Aansprakelijk en schadevergoeding

Zo heeft de aansprakelijkheid met betrekking op blootstelling aan asbest de laatste jaren een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Eerst waren het namelijk vooral werknemers die met blootstelling aan asbest te maken kregen. Deze werknemers spraken hun werkgevers hier vervolgens op aan. Ze eisten een schadevergoeding, omdat hun gezondheid gevaar liep door het inademen van asbest. Deze processen verliepen meestal nogal moeizaam. Daarom sprak men vaak van een dubbele lijdensweg voor de slachtoffers.

Later kwam er nog een ander groep slachtoffers bij. Dit waren de huisgenoten en familieleden van mensen die in de asbestindustrie werkten. Zij waren door werkkleding in aanraking gekomen met asbest. Omdat bleek dat steeds meer mensen op een bepaalde manier slachtoffer waren geworden van asbest, is het Instituut Asbest Slachtoffers (IAS) opgericht. Daarnaast zijn er tegenwoordig ook tegemoetkomingen beschikbaar oor mensen die met asbest in aanraking zijn gekomen. Aansprakelijkheid voor het verwijderen van asbest ligt tegenwoordig meestal bij de eigenaar van het gebouw in kwestie. Hij moet er dan ook voor zorgen dat er wat aan het probleem gedaan wordt.

Asbest saneren? Vraag offertes op

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om eerst de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken.

Gratis en vrijblijvend vergelijken

Bekijk ook: