Belgische wetgeving omtrent asbest

Net als in Nederland is ook in België vroeger op grote schaal asbest toegepast op veel verschillende producten. Dit werd gedaan omdat asbest een aantal eigenschappen heeft die producten beter, en sterker kunnen maken. Asbest kan bijvoorbeeld uitstekend tegen hoge temperaturen, en er daarom voor zorgen dat er minder snel brand ontstaat in gebouwen in België. Daarnaast slijt asbest niet, of nauwelijks. Dit zorgt ervoor dat producten sterker worden. Denk hierbij aan golfplaten, die veel in gebouwen gebruikt werden maar ook massaal in de landbouw.

Asbest: gevaren, wetgeving en gevolgen in België

Pas later kwam men erachter dat asbest zeer ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid van een mens. Na langdurige blootstelling aan asbest kunnen mensen snel verschillende ziektes krijgen, zoals mesothelioom (long- en buikvlieskanker), longkanker, en asbestose. Daarom besloot de Belgische regering in 1986 om een nieuwe wet in werking te laten gaan. De wet hield in dat bedrijven het asbest in hun producten, of gebouwen, moesten laten vervangen door een andere stof/materiaal. Dit moest echter alleen als het bedrijf in kwestie er de technische mogelijkheden voor had.

Asbestinventarisatie verplicht in België

Vanaf het jaar 1993 moeten alle bestaande bedrijven die vermoeden dat er asbest in een pand in België is, een asbestinventarisatie opmaken. Hierin staat onder andere vermeld waar en in welke vorm het asbest zich bevindt. Ook moet er in staan welke maatregelen het bedrijf neemt om ervoor te zorgen dat de gezondheid van de werknemers wordt gewaarborgd.

Vanaf 2001 werd er een nog strengere wet tegen asbest opgesteld. Sinds dit jaar mag er in België geen asbest meer vervaardigd worden. Ook mag er geen asbest meer in producten verwerkt worden. Daarnaast is inmiddels ook het op de markt brengen van asbestproducten officieel verboden.

Wat kost asbestsanering?

Wat zijn de kosten voor asbestsanering volgens de Europese wetgeving? Vergelijk de tarieven van verschillende asbestspecialisten in jouw regio en kies voor een geschikt bedrijf. Deze dienst is gratis en vrijblijvend.

Zie ook deze asbestbesluit pagina's:

Externe bronnen:
- Health Belgium
- Belgische asbestspecialisten
- Leefmilieu België overheid

Vind de beste vakman

Vergelijk offertes van asbestbedrijven