Vergunning asbest verwijderen

Stel, je bent eigenaar van een object waarvan je denkt dat het wel eens asbest zou kunnen bevatten. In dit geval moet je voorzichtig met de situatie omgaan. Asbest is namelijk zeer gevaarlijk. Het kan onder andere verschillende vormen van kanker en asbestose veroorzaken.

Je zult het object, of het materiaal in kwestie dan ook niet zomaar mogen slopen. Hierbij kunnen namelijk asbestvezels in de lucht vrijkomen. Als je het object wilt slopen, zul je daarvoor eerst een vergunning moeten aanvragen bij de gemeente.

Vergunning aanvragen

Voordat je deze vergunning aan kunt vragen, moet je erachter komen of het echt om asbesthoudend materiaal gaat. Het beste is om dit te laten onderzoeken door een gespecialiseerd asbestbedrijf, omdat asbest vaak moeilijk met het blote oog te herkennen is. Bedrijven die inventarisaties naar asbest uitvoeren moeten in het bezit zijn van een SC-530 certificaat.

Het laten doen van een asbestinventarisatie zal enige kosten met zich meedragen. Je krijgt een rapport thuisgestuurd waarin alle informatie staat die je nodig hebt over het aanwezige asbest. Ook kan het rapport een aanbeveling voor een aanvullende inventarisatie bevatten. In dit geval kan er asbest aanwezig zijn dat niet met het blote oog te zien is.

Inventarisatierapporten

Eenmaal in bezit van de nodige inventarisatierapporten kun je een sloopvergunning aanvragen. Voorafgaand aan de sloop zul je samen met jouw gemeente een plan bedenken dat het gehele asbestverwijderingsproces op een veilige manier zal doen laten verlopen. Meestal zullen de werkzaamheden eveneens verricht worden door een SC-530/540 gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Alvast een vergunning aanvragen?
Op de volgende overheid website kun je een formulier downloaden: Omgevingsloket.nl

Asbestsanering? Eerst offertes opvragen

Vergelijk de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio en kies voor een geschikt bedrijf om niet te veel te betalen voor jouw opdracht. Deze offerte service is gratis en vrijblijvend.

Bekijk ook een van de volgende pagina's over asbest verwijdering:

Vind de beste vakman

Vergelijk offertes van asbestbedrijven