Volgens Van Dale woordenboek is asbest:

as·best (het; o)
vezelachtige, onbrandbare en warmte-isolerende stof, vanwege zijn kankerverwekkende eigenschappen nu niet meer toegepast als bouwmateriaal

Natuurlijke mineralen

Asbest wordt meestal omschreven als een groep natuurlijke mineralen. Deze mineralen bestaan uit hele kleine vezels, die de vorm van een naald hebben. De vezels splijten in de lengte, waardoor ze zo dun worden, dat de niet meer met het blote oog zichtbaar zijn. Het inademen van deze vezels kan zeer ernstige ziektes veroorzaken. Zeker als asbest voor lange tijd door iemand ingeademd wordt. Voorbeelden van deze ziektes zijn longkanker, long- en buikvlieskanker, en stoflongen (asbestose).

Als we het over asbestsanering hebben spreken we van het verwijderen van asbest. Dit is een moeilijke en gevaarlijke klus, die het beste geklaard kan worden door een asbestsaneringsbedrijf.

Bij twijfel over de aanwezigheid van asbest in een bepaald materiaal kun je een zogeheten asbestinventarisatie laten doen. Er zal dan een expert op het gebied van asbest langskomen. Deze expert zal vervolgens een rapport opstellen over de aanwezigheid van asbest, en of deze aanwezigheid schadelijk kan zijn. Ook zal je in dit rapport advies krijgen over wat je het beste kan doen om van de asbest af te komen, mocht deze mogelijk schadelijk zijn. Omdat asbest lastig is om te herkennen wordt het laten doen van een inventarisatie over het algemeen als verstandig gezien.

Labonderzoek asbest

Je laat een monstername doen van mogelijk asbesthoudend materiaal. Dit monster zal in een lab worden onderzocht. Er wordt een analyse gemaakt. Aan de hand van deze analyse kun je bepalen wat voor je verstandig is om te doen.

Asbestbeheersplan

Als er wordt geconstateerd dat er asbest in een gebouw zit, moet er een asbestbeheersplan bedacht worden. Dit beheersplan moet gemaakt worden als de asbest niet, of slechts voor een deel, gesaneerd wordt. In dit plan worden maatregelen opgenomen die het mogelijk maken om toch veilig in het desbetreffende gebouw te kunnen wonen of werken.

Longkanker

Longkanker kan een gevolg zijn van langdurige blootstelling aan asbest. De vezels die ingeademd worden komen in de longen terecht, waar ze na een lange tijd (meestal ongeveer 20 jaar) de kanker veroorzaken. Zeker in combinatie met roken geeft het inademen van asbest een verhoogde kans op longkanker.

Asbestose

Asbestose, ook wel stoflongen genoemd, is ook een ziekte die door inademing van asbest ontstaat. De vezels boren zich als het ware vast in het bindweefsel in de longen. Hierdoor worden de longen minder veerkrachtig en ontstaan ademhalingsproblemen. Asbestose zelf is niet dodelijk, maar kan op zijn beurt wel weer lijden tot dodelijke infecties in de longen.

Mesothelioom

Mesothelioom is een verzamelnaam voor long- en buikvlieskanker. Ook deze vreselijke ziektes ontstaan door blootstelling aan asbest. Meestal is een langdurige blootstelling nodig, maar deze ziektes kun je al bij een zeer geringe blootstelling aan asbest krijgen. Mensen die te kampen hebben met mesothelioom overlijden vaak een jaar nadat de ziekte is vastgesteld.

Asbest saneren? Vraag offertes op

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om eerst de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken.

Gratis en vrijblijvend vergelijken

Bekijk ook deze pagina’s: