Asbest werd niet alleen veel in de industrie en in huiselijke toepassingen gebruikt, maar ook erg veel in de landbouw. Uit onderzoek is gebleken dat nog steeds bij meer dan de helft van de agrarische bedrijven sprake is van asbesthoudende materialen. Ook voor hen zal het verplicht worden om, als de Asbestplanning 2024 doorgang vindt, tegen 2024 te zorgen dat alle asbest verwijderd is. In dit artikel zullen we op een rijtje zetten waar je in de landbouw voornamelijk te maken kunt krijgen met asbesthoudende materialen.

Waar vind je asbest in de landbouw?

Asbest heeft niet direct zijn doorgang gevonden tot de landbouw zelf, maar veel meer tot de industrie eromheen. Te denken valt aan boeren bedrijven die vaak nog schuren hebben die voorzien zijn van asbest daken. Cijfers wijzen uit dat het gemiddeld om 1000 vierkante meter aan dak gaat waarin asbest wordt gebruikt. Dat is per onderneming toch een behoorlijk cijfer! Landbouw ondernemingen zonder asbest zijn overigens niet in die berekening van het gemiddelde meegenomen.

Soms wordt het asbest bij landbouwbedrijven ook gebruikt voor gevelbekleding. Men bedoelt hiermee de zogenaamde voorzetplaten die tegen een schuur aan gezet kunnen worden om zo het uiterlijk wat op te knappen. Aangezien landbouwbedrijven hier vaak niet om lijken te geven, is het percentage bedrijven waar deze vorm van asbest voorkomt, relatief klein.

Video asbestdaken op boerderijen

In deze video wordt het probleem dat veel boeren hebben behandeld.

Aangezien vooral voor grote oppervlakten de kosten voor het verwijderen van asbest fors op kunnen lopen, is het boeren bedrijven vaak aan te raden zo snel mogelijk met het vervangen van asbest daken te beginnen. Op dit moment wordt er vaak nog subsidie verstrekt voor het laten verwijderen van asbest bij ondernemingen waardoor de kosten voor de boer zelf relatief laag blijven. Bovendien kan direct van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om bijvoorbeeld zonnepanelen te laten plaatsen.

Asbest saneren? Vraag offertes op

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om eerst de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken.

Gratis en vrijblijvend vergelijken

Bekijk ook de volgende pagina’s:

Bekijk ook: