Het komt vaak voor dat er asbest vrijkomt bij een brand. Dit gebeurt op twee verschillende manieren.

We nemen even het voorbeeld van een golfplaat die gemaakt is van asbestcement. Als deze golfplaat vlam vat, zal deze knappen. Als een golfplaat knapt, komt er meestal een kleine hoeveelheid asbestvezels vrij. Dit noemt men primaire emissie. De concentratie vezels is meestal zo klein, dat deze zich mengt in de rook van de brand. Asbest dat op deze manier vrijkomt wordt over het algemeen niet als schadelijk gezien, omdat het inademen van welke rook dan ook slecht is voor de gezondheid.

Brand en asbest

Bij een brand ontstaat er brandschade. In het geval van golfplaten zijn dit scherven golfplaat, die dichtbij de brand op de grond zullen vallen. Met deze brandschade moet enorm voorzichtig worden omgegaan. Dit komt omdat er asbestvezels vrijkomen als het schademateriaal wordt aangetast. We spreken in dit geval van secundaire emissie. Dit vindt plaats als er bijvoorbeeld over het materiaal heengelopen, of gereden wordt. Het risico hangt af van de tijdsduur van de brand, de hoeveelheid brandschade, en de plaats waar de brand heeft plaatsgevonden.

Secundaire emissie kan dus gevaarlijk zijn. De risico’s moeten worden onderzocht door een gecertificeerd bedrijf. Als er daadwerkelijk asbest in het gebied rond de brand aanwezig blijkt te zijn, moet dit zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Hoewel jou dit in heel sommige gevallen zelf mag doen, zul je in de meeste gevallen de hulp van een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf moeten inschakelen.

Asbest saneren? Vraag offertes op

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om eerst de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken.

Gratis en vrijblijvend vergelijken

Bekijk ook de volgende pagina’s:

Bekijk ook deze asbest pagina’s: