Zeven jaar na het Productenbesluit Asbest 2005 kwam er in 2012 een nieuw besluit, te weten het Bouwbesluit 2012. Dit was onder andere een aanvulling op het Productenbesluit Asbest 2005 en bevatte nieuwe richtlijnen en plichten voor de houder van een asbesthoudende zaak.

Bouwbesluit 2012 en de nieuwe richtlijnen

In het Bouwbesluit 2012 werden nieuwe richtlijnen opgesteld over hoe er om gegaan diende te worden met woningen en overige panden waarin asbest was verwerkt. Er werd een meldingsplicht ingesteld voor situaties waarbij asbest vrij zal of kan komen. Te denken valt aan de sloop van een schuur waar een asbest dak op ligt of de verbouwing van een woning waarbij een asbest schoorsteen verwijderd zal worden.

Een verlichting van de bureaucratie bracht met zich mee dat het niet langer nodig was om een specifieke vergunning voor het verwijderen van asbest aan te vragen; het doen van een melding was voldoende. De overheid hoopte hiermee de drempel om asbest te (laten) verwijderen werd verlaagd om zo te bewerkstelligen dat het asbest letterlijk nog eerder uit de wereld werd geholpen. Uiteraard zul je nog steeds voor bepaalde verbouwingen of overige werkzaamheden een omgevingsvergunning moeten aanvragen maar er hoeft niet langer een specifieke asbestvergunning aangevraagd te worden.

Meldingsplicht
De meldingsplicht ontstaat vier weken voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. In enkele spoedeisende gevallen kan dit verkort worden tot vijf dagen; te denken valt aan gevallen van brand waardoor het pand instabiel is en zo spoedig mogelijk gesloopt dient te worden. Als jij een bedrijf inschakelt dat voor jou het asbest zal verwijderen, kunnen zij over het algemeen ook deze melding verzorgen. Doe je het liever zelf? Ga dan naar Omgevingsloket.nl van de Rijksoverheid om alvast een formulier te downloaden.

Asbest saneren? Vraag offertes op

Asbest saneren is erg duur. Daarom is het verstandig om eerst de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio te vergelijken.

Gratis en vrijblijvend vergelijken

Bekijk ook deze asbest pagina’s: