Opdrachtgevers

Stel, je bent in bezit van een gebouw waarin asbest verwerkt zit, en je wilt hier iets aan doen. In dit geval ben jij de opdrachtgever van het verwijderen van het asbest. In de Nederlandse wet staan enkele regels waar je als opdrachtgever aan moet voldoen. Zo is de opdrachtgever altijd verplicht om betrokkenen bij zijn gebouw te informeren over de aanwezigheid van asbest. Het is verplicht het asbest op een wettelijk correcte manier te laten verwijderen, of renoveren. Voordat er een asbestverwijderingsproces kan plaatsvinden, moet de opdrachtgever in het bezit zijn van een vergunning, die afgegeven wordt door de gemeente. Voorafgaand aan deze vergunning zal een nauwkeurige asbestinventarisatie gedaan moeten worden.

Er zijn drie soorten mensen die deze vergunning aan kunnen vragen, waardoor zij vergunninghouder zullen worden. Dit zijn:

 • Gebruikers van een bouwwerk
 • Eigenaren van een bouwwerk
 • Mensen die handelen namens de eigenaar van een bouwwerk. Het gaat in dit geval vaak om een adviesbureau

De opdrachtgever is de persoon die:

 • De facturen voor de verleende diensten ontvangt en betaalt.
 • De opdracht van een inventarisatie geeft aan een daarin gespecialiseerd asbestbedrijf.
 • Meldt aan de gemeente dat hij/zij van plan is om een object te slopen of renoveren, en hier een vergunning voor aanvraagt.
 • De opdracht van het verwijderen van asbest verleent aan een daarvoor gecertificeerd bedrijf.
 • De gemeente minimaal 1 week van tevoren op de hoogte moet stellen van de datum waarop het verwijderingsproces gaat plaatsvinden.
 • Het vrijgavebewijs en de stortbron namens het asbestverwijderingsbedrijf in ontvangst neemt.
 • De opdracht geeft tot een eindbeoordeling die gedaan moet worden door een inspectie-instelling, of een laboratorium dat daarvoor geaccrediteerd is.
 • De gemeente uiterlijk binnen twee weken een kopie toestuurt van de eindbeoordeling.

Asbestsanering? Eerst offertes opvragen

Vergelijk de tarieven van asbestspecialisten in jouw regio en kies voor een geschikt bedrijf om niet te veel te betalen voor jouw opdracht. Deze offerte service is gratis en vrijblijvend.

Bekijk ook een van de volgende pagina's over asbest verwijdering:

Vind de beste vakman

Vergelijk offertes van asbestbedrijven